parat-2016-1

Yrkesfag, læreplasser og lærlinger

I 2015 var det ifølge SSB registrert i overkant av 200 000 elever i videregående opplæring i Norge. 61 prosent av elevene tok et studieforberedende utdanningsprogram, der studiespesialisering alene utgjorde 52 prosent.

Av Espen Grovassbakk, automatiker/elektrikerlærling og nestleder i Parat UNG

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 80 000 elever var en del av et yrkesfaglig utdanningsløp for et år siden. Fordelingen blant kjønnene bygger fremdeles opp under de mange fordommene om at «bygg- og anleggsteknikk er for menn» og «helseog oppvekstfag er for kvinner». Hele 94 prosent av elevene ved bygg- og anleggsteknikk er menn, mens 85 prosent av elevene ved helse- og oppvekstfag er kvinner.

Læreplasser
I 2015 var det registrert 41 895 lærlinger og lærekandidater på landsbasis, men det er ifølge regjeringen allikevel mangel på mellom 8 000 og 9 000 lærlingeplasser her i landet hvert år. Mangel på kvalifiserte lærlinger kan føre til at arbeidslivet ikke får dekket behovet for faglært arbeidskraft. Beregninger utført av SSB knyttet til behovet for arbeidskraft frem mot 2030, tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft med fagutdanning vil vokse raskere enn tilbudet.

Hvorfor velge yrkesfag?
NHO vil at flere bedrifter skal ta inn lærlinger og ønsker at flere tar fagbrev. Organisasjonen lister selv opp ti grunner til å velge yrkesfag, med argumenter som: lønnet utdanning, attraktivitet i det norske arbeidsmarkedet, 170 forskjellige yrkesretninger og mulighet for videreutdanning.

Grunnen til at jeg er fagarbeider innen elektrofag, er ganske enkel: for syv år siden var jeg ubeskrivelig skolelei. I ettertid ser jeg at det kun er tilfeldigheter som avgjorde min foreløpige karriere. Valget om karrierevei for en 15 – 16 åring kan være vanskelig, lite gjennomtenkt og basert på tilfeldigheter, men derfor er det viktig at vi i fremtiden setter av ressurser og tid til å opplyse og informere dagens ungdomsskoleelever om hvilke muligheter som faktisk finnes.

Parat UNG vil oppfordre alle arbeidsgivere som har mulighet, til å bli en lærebedrift. I tillegg vil vi oppfordre alle kommende videregåendeelever til å vurdere yrkesfag.

Share Button