7

VEFF som et samlingspunkt

Veritas funksjonærforening (VEFF) er den største fagforeningen i DNV GL og er en del av Parat. Foreningen ledes av Nina Ivarsen og holder til i et eget hus i parken på Veritas-senteret.
– VEFF er en institusjon her i DNV GL. Alle er klar over hva vi er, sier Eirik Edland Pedersen, som også sitter i VEFF-styret.

Han sier VEFF er et samlingspunkt.
– Magasinet vårt leses av de fleste ansatte, også ledelsen. Vi har en viktig rolle i fredstid, men mange har sett nytten av å være fagorganisert i de prosessene vi har vært gjennom, sier Edland.

Ivarsen sier VEFF er en av de beste sparringspartnerne ledelsen har.
– Det som er bra for de ansatte, er bra for butikken og bekrefter at det har vært utfordringer knyttet til nedbemanninger de siste par årene. Ingen har blitt sagt opp, men vi kan vel kalle det «frivillige oppsigelser», med gode sluttpakker. Mange av de som slutter opplever sorg, de har stor lojalitet til Veritas. Vi hjalp 116 medlemmer i fjor, flere med god juridisk bistand fra Parat, sier Ivarsen.

Share Button