Parat_20171121-52

Utgiftene til folketrygden øker

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018. Totalt sett ventes folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliarder kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter til alderspensjon, som totalt ventes å stige med 8 milliarder kroner. Regjeringen forventer at antallet alderspensjonister øker med 24 000 i 2018, noe som alene øker utgiftene med 5 milliarder kroner. @NTB

Share Button