Parat_2_15_hiresv14

Unntak for stat- og kommuneansatte

Regjeringens nye endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til aldersgrenser gjelder ikke for verken stats-, fylkes- eller kommuneansatte. Nær 700 000 arbeidstakere er dermed unntatt disse nye bestemmelsene.

Av: Trygve Bergsland

I Parat-blad nummer to i år ble det hevdet at aldersunntaket kun gjaldt statsansatte, men det viser seg at ansatte i kommunene og fylkene også er unntatt fra denne nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Stortingsvedtak

Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal, sier Stortinget har unntatt kommuneansatte og fylkeskommunalt ansatte, fra endringene i arbeidsmiljøloven om aldersgrenser. – I utgangspunktet gjelder arbeidsmiljøloven for kommunen og fylkeskommunen, mens tjenestemannsloven gjelder for statsansatte, sier hun.

Tjenestemannsloven og lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn er ikke endret, derfor gjelder det ikke nye aldersgrenser for statsansatte. – Det skulle i prinsippet bety at endringene gjelder for alle unntatt statsansatte. Imidlertid har Stortinget vedtatt at den nye aldersgrensen heller ikke skal gjelde kommunalt og fylkeskommunalt ansatte. Dette fremkommer ikke i selve lovene, men i stortingsvedtaket, sier Nærdal.

Følgen av dette er ifølge Nærdal store forskjeller på ansatte i det offentlige og de som jobber i privat sektor. – Offentlig ansatte vil kunne oppleve å ha venner og kjente i privat næringsliv som fortsetter å jobbe til etter fylte 70 år, mens man selv må gå ved fylte 70, sier Parat-advokaten.

Arbeidsmiljøloven vs. tjenestemannsloven

Endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 1. juli i år, og Parat-advokaten mener det er mange som ikke har fått med seg ulikhetene. – Det har vært svært stille om forskjellen mellom tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven i medias dekning av saken, men det er viktig at arbeidstakerne er klar over hvilke lover og regler som gjelder, sier Nærdal.

En annen forskjell mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, er forskjellen i retten til å ansette noen midlertidig. Også her er det kun gjort endringer i arbeidsmiljøloven og ikke i tjenestemannsloven. Endringen består i at det er åpnet for utvidet adgang til å ansette noen midlertidig for inntil ett år. – Når det gjelder de nye reglene i arbeidsmiljøloven om generell adgang til midlertidige ansettelser uten vilkår i inntil tolv måneder gjelder dette for både privat næringsliv og ansatte i kommunale- og fylkeskommunale virksomheter. Men disse regelendringene gjelder altså ikke statsansatte, sier Nærdal.

I 2012 var andelen midlertidig ansatte omtrent ni prosent i Norge. Nye regler i arbeidsmiljøloven åpner for flere midlertidige stillinger i tiden fremover, men til tross for at tjenestemannsloven ikke har denne åpningen, er andelen midlertidig ansatte i staten stor.

Nærdal sier andelen midlertidig ansatte i staten er det dobbelte av gjennomsnittet i Norge, og ifølge Aftenposten er andelen midlertidige 40 prosent eller høyere på en rekke universiteter og høyskoler.

Endringer i tjenestemannsloven

Dagens regjering vil modernisere tjenestemannsloven og har nedsatt et utvalg ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud. Utvalget skal legge fram en rapport 1. november 2015. – Det vil ta flere år før en forandring vil skje. Først skal utvalget legge frem rapporten, deretter skal det utarbeides et lovforslag etterfulgt av høringer og proposisjoner til Stortinget. Alt dette før loven kan endres, sier Nærdal.

Det er flere ulikheter knyttet til hvor man er ansatt. Tjenestemannsloven gir sterkere stillingsvern sammenlignet med arbeidsmiljøloven, men gjør det vanskeligere for statsansatte å jobbe etter fylte 70 år. Tjenestemannsloven har ifølge Nærdal prinsipielt ingen maksimal grense for hvor lenge man kan være midlertidig ansatt, selv om det i praksis gjerne er fire år som gjelder. – Selv om det er regler for midlertidig ansatte også i tjenestemannsloven, kan det synes som noen arbeidsgivere i staten tolker regelverket om midlertidige ansettelser noe utvidende og til fordel for arbeidsgiver, sier Annbjørg Nærdal.

Share Button