1

Ung, med rett til pensjon fra første krone

Vi blir stadig påminnet hvor viktig det er å starte pensjonssparing tidlig, men pensjon kan være både komplisert og uoversiktlig. Dette gjelder spesielt for mange som jobber i det private, der de aller fleste må forholde seg til innskuddsordninger. Ved å ta noen bevisste valg kan du sikre deg en tryggere fremtid.

Kommentar av Idar Gundersen, leder i Parat UNG

I dag er det arbeidsgiver som velger hvor din pensjon skal plasseres, og hvordan den skal forvaltes. Har du, eller har du hatt flere arbeidsgivere samtidig, kan du ende opp med å ha deler av pensjonen din hos forskjellige forvaltere. Hver av disse forvalterne krever et gebyr eller honorar. Når du slutter eller bytter jobb, vil ikke lenger din arbeidsgiver betale gebyrene, og du vil bli gitt et pensjonskapitalbevis. Da er det du som må betale honorar og gebyrer til forvalterne.

Heldigvis kan du selv samle pensjonskapitalbevisene hos ett selskap, men dette krevet en aktiv handling, noe alt for få av oss benytter seg av. Hele tre av fire kjenner ikke til at gebyrene spiser av pensjonen. Heldigvis er dette i ferd med å snu, etter at Forbrukerrådet lanserte gebyrsjekken tidligere i år. Sjekk hvor mye du betaler i gebyrer på finansportalen.no.

Hvorfor er det slik at det er din arbeidsgiver som velger hvor du skal plassere din pensjon? Parat og YS har tatt til ordet for å erstatte dagens innskuddsordning med en individuell pensjonskonto. Du som arbeidstaker vil kunne forvalte dine egne penger, og pensjonskapitalen vil enkelt kunne samles på ett sted.

Denne ordningen vil gjøre det enklere for folk flest å spare og vil gi mulighet til å spare til pensjon fra første krone. Etter dagens regler er ikke arbeidsgiver pålagt å spare til din pensjon, dersom:
• Arbeidsforholdet varer under tolv måneder
• Stilling utgjør under 20 prosent
• Lønnen ikke overstiger 92 576 kroner (1G)

Det er spesielt unge som faller inn under disse unntakene. De arbeider typisk deltid ved siden av studier, har eventuelt også en sommerjobb, eller de har opptil flere arbeidsgivere for å få endene til å møtes.

Vi i Parat UNG mener det er viktig at vi legger til rette for at pensjonssparing skal være så enkelt som mulig. Dette uten kompliserte unntak, uoversiktlige avtaler og høye omkostninger. Parat og YS sitt forslag om individuell pensjonskonto vil kunne gi deg rett på pensjon fra første krone.

Share Button