parat3-38

UNG-engasjement i Parat PARAT UNG

Årets UNG-samling ble i mai arrangert på Preikestolen fjellstue. Med nærmere 50 aktive deltagere fra hele Norge ble det skapt et sterkt felleskap og en arena for aktiv deltagelse gjennom en minnerik gåtur opp til Preikestolen, et faglig program og valg av nytt styre.

Tekst: Ellen Hauff. Foto: Morten Seglem.

Hele styret var på valg, noe som resulterte i at Idar Gundersen ble valgt som ny leder. Med seg i styret har han fått med Espen Grovassbakk, Bente Laumb, Daniel Stegli og Ellen Hauff. Kristine Johannessen er valgt som vara.

Løpende oppdateringer på Facebook
Det nye styret sier de vil fortsette det gode arbeidet med å ivareta de unges engasjement og representere unges interesser og rettigheter i arbeidslivet. Målet er å vektlegge tilstedeværelse på sosiale medier – primært på Facebooksiden til Parat UNG som alle oppfordres til å like og følge med på.
– Her vil det ligge en kort presentasjon av de nye styremedlemmene og informasjon om aktuelle aktiviteter i tiden framover.

Under samlingen på Preikestolen presenterte rådgiver i Parat, Ragnar Eggesvik, fagforeningens rolle i et historisk perspektiv, i tillegg til Parats flaggsak for 2016 som er «verdien av et organisert arbeidsliv». Med flaggsaken som utgangspunkt ble deltagerne utfordret til å ta stilling til et emne som er i vinden om dagen – delingsøkonomi.

Debatt og gruppearbeid
Det faglige innholdet i UNG-samlingen la også til rette for gruppearbeid rundt midlertidig ansettelse, og en debatt mellom Valborg Horgen (18) og Aleksander Danielsen (28) tydeliggjorde at deltagerne i utgangspunktet ikke er imot midlertidig ansettelse når kontrakten er til gjensidig fordel for både arbeidstager og arbeidsgiver, men deltagerne støtter ikke uansvarlig bruk av midlertidig ansettelse.

Under foredraget «På stigende kurs» som ble holdt av nestleder i Parat, Vegard Einan, fikk deltagerne en dypere forståelse for Ryanair-saken til Alessandra Cocca som har pågått siden 2012, og som nå skal opp for Høyesterett i midten av september.
– Saken belyser viktigheten av å være organisert og at Norge har et bra lovverk forutsatt at norsk lov gjelder for alle som vil drive næringsvirksomhet her i landet, sier Einan.

parat3-40

 

 

 

 

 

Oppfordring til å delta i samfunnsdebatten
Sandra Borch er rådgiver på Parat-kontoret i Tromsø og beskrev hvor viktig den nordiske modellen er for unge i arbeidslivet.
– Det er viktig at ungdom tar på seg verv og bruker tid på å beskytte og fremme rettigheter vi har kjempet for i Norge. Vi skal tørre å snakke høyt i samfunnsdebatten, det er store gevinster i det, sier hun. Borch har selv kjempet for å komme dit hun er i dag, men sier vi har mye det er verdt å kjempe for.

parat3-39

 

 

 

 

 

Share Button