parat_5_13_hiress1-204x300

Tidspunkt for avvikling av ferie

Jeg jobber i et departement, og i forbindelse med at vi er bedt om å melde inn ferieønsker har jeg et spørsmål: Kan jeg kreve å få avvikle ferien samtidig som min kone?

Kari

Svar:
Du kan kreve at minst tre uker sammenhengende ferie blir lagt til perioden 1. juni til 30. september. Etter ferieloven og hovedtariffavtalens bestemmelser skal tidspunkt for avvikling av ferie være basert på enighet mellom deg og arbeidsgiver. Dersom dere ikke blir enige, vil det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme når du kan ta ferie. I din situasjon betyr dette at hvis arbeidsgiver sier nei til at ferie avvikles samtidig som din ektefelle, kan du heller ikke kreve dette.

Odd

Share Button