Spørsmål om reell arbeidsgiver

I mai og juni gjennomføres rettsaken Parat har anlagt mot flyselskapet Norwegian for å avklare hvilket Norwegian-selskap som er reell arbeidsgiver for piloter og kabinansatte. Norwegian hevder de er ansatt i ulike datterselskaper, mens Parat mener de er ansatt i morselskapet, som er det børsnoterte selskapet Norwegian Air Shuttle.

Et lite søk på nett viser at dette er et spørsmål som er aktuelt for de fleste bransjer og virksomheter, og ikke bare luftfart. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke beskriver en problemstilling i oljeindustrien fra 2012, der Høyesterett har vurdert arbeidsgiveransvaret knyttet til eierskifte av en oljerigg i produksjon. Resultatet av denne konflikten viser at ny eier, og dermed den som drifter den reelle virksomheten, også i lovens forstand er arbeidsgiver. LO krevde i fjor at bussjåfører måtte være ansatt hos den som var oppdragsgiver, i dette tilfellet Kolumbus. Årsaken var at det var dette selskapet som bestemte alt: bussenes utforming og utstyrsnivå, rutetraseene og rutetidene, hvile- og sanitæranlegg. I tillegg kan dette selskapet følge den enkelte buss online og i sanntid, noe som ligner på hvordan Norwegian er organisert.

Postdoktor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, Marianne Jenum Hotvedt, har vi referert til i Parat-bladet tidligere i forbindelse med globalisering og arbeidsgiveransvar i multinasjonale selskaper. Hun har også ment noe om Parats krav mot Norwegian i spørsmålet om reell arbeidsgiver og skriver i Dagens Næringsliv at arbeidsgiveransvaret ikke er begrenset av hvilke parter som har signert ansettelsesavtalen. I viktige spørsmål om hvem som er ansvarlig for HMS og vern mot diskriminering, er det ifølge Jenum Hotvedt nok at du som arbeidstaker har en tilknytning til et selskap, du må ikke være formelt ansatt.

I en artikkel fra i år skriver Jenum Hotvedt om tilsvarende problemstilling knyttet til delingsøkonomien og selskapet Uber som tilbyr persontransport. Hun mener det er mye som taler for at selskapet har arbeidsgiveransvar, særlig i de tilfeller der arbeidstaker ikke har annet arbeid. Sjåføren har inngått avtale om kjøring, friheten til å avslå oppdrag er begrenset, applikasjonen bestemmer kjørerute og pris. I tillegg håndterer Uber all økonomi. Rettsaken i mai og juni er som man ser aktuell for de fleste av oss.

Resultatet får vi kanskje ikke før etter at flere rettsinstanser har vært involvert, men konsekvensen av en endelig avgjørelse vil kunne få stor betydning for hvordan norsk arbeidsliv vil utvikle seg i årene fremover.

Parat_5_15_hires

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button