67

Små endringer i antall midlertidig ansatte

Til tross for store protester fra fagbevegelsen ble reglene i arbeidsmiljøloven endret, og det ble åpnet for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag i inntil ett år fra 1. juli 2015. Fagbevegelsen hevdet endringen ville føre til en stor økning i antall midlertidige ansettelser.

Av: Lill Fischer

Så langt har hverken fagforeningene, regjeringen eller statsministeren fått rett i sine spådommer.

Nedgang i antall midlertidige
Antallet midlertidige ansettelser har gått ned over tid. Det var ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) en markant nedgang i andre halvdel av 1990-tallet, fra om lag 13 til 10 prosent. Fra midten av 2000-tallet kom en ny nedgang fra om lag 10 prosent til om lag 8 prosent. Fra 2015 til 2016 har likevel antallet midlertidig ansatte gått noe opp, og i 2016 var andelen midlertidig ansatte 8,7 prosent. Dette er ett prosentpoeng høyere enn i 2014 og 2015, og 0,3 til 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2012 og 2013.

Andel midlertidig ansatte per år. AKU. 1996–2016.

69

 

 

 

 

 

 

 

Antall midlertidige i prosent av alle arbeidstakere fra 2010 til 2017.

70

Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen utført av SSB viser kun små variasjoner i andelen midlertidig ansatte. Sammenlikner en tallene fra første kvartal 2016 med tallene fra første kvartal 2017, er det en nedgang fra 8,3 prosent til 7,7 prosent av arbeidsstyrken. Antallet midlertidig ansatte var 189 000 i første kvartal 2017 mot 205 000 i første kvartal 2016, en nedgang på 16 000 personer.

Antallet midlertidig ansatte fra 2010 til nå har variert mellom 7,4 og 8,3 prosent. I første kvartal 2017 var 7,7 prosent midlertidig ansatt, det samme som i første kvartal 2010. Det kan tyde på at lovendringen ikke har hatt noen konsekvenser på arbeidsgiveres ønske om å benytte seg av større mulighet til å ansette midlertidig.

Lønnsomt å ansette fast
Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak, er ikke overrasket over tallene.
– Arbeidsgivere vil ha fast ansatte. Dette er ikke for å være snille med fagbevegelsen eller de ansatte, men fordi det lønner seg.Arbeidsgiverne er helt avhengig av leveransetrygghet. Det får en med fast ansatte, sier Stensbak.

Arbeidsgivere vil ha fast ansatte. Dette er ikke for å være snille med fagbevegelsen eller de ansatte, men fordi det lønner seg.

Hun viser også til transaksjonskostnadene, som er kostnaden med å skaffe seg nye ansatte. Disse kostnadene kan bli svært høye hvis arbeidsgiver hele tiden må rekruttere midlertidig ansatte.

Regjeringen har bommet med sine prognoser
Statsminister Erna Solberg og regjeringen var på YS-konferansen i oktober 2014 overbevist om at økt adgang til å ansette midlertidig ville få flere utsatte grupper inn i arbeidslivet. Solberg uttalte på YS-konferansen at det var tvingende nødvendig å myke opp deler av arbeidslivet.

68

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud vil ikke være med på at Parat og resten av fagbevegelsen har skutt spurv med kanoner i denne saken og mener det er for tidlig å si noe om konsekvensene.
– Konsekvensene av endringen vil først bli synlig over tid. Det er fortsatt mindre enn halvannet år siden endringene trådte i kraft, og det er etter vår oppfatning for tidlig å trekke bastante konklusjoner, selv om begge sider allerede mener å forvalte en sannhet, sier Parat-lederen.

Når tiden kommer for en større evaluering av endringene, vil det ifølge Skjæggerud uansett være naturlig og nødvendig å se helhetlig på bildet.
– Én ting er om antallet midlertidige går opp eller ned, men det må også sees i lys av bevegelser i totalt antall sysselsatte og arbeidsledige. Videre vil spørsmålet kunne være knyttet til økonomi, sier Skjæggerud.

Andel midlertidig ansatte per kvartal. AKU. 2009–2016.

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button