abcde-01-02

Riksmekleren

Nils Terje Dalseide valgte sin vei i ung alder, fordi han ville være med på å bekjempe urettferdighet, og legger seg ikke til å sove før han har gjort jobben sin. I hans verden er ingen knuter uløselige.
Tekst: Linda Lund Nilsson. Foto: Trygve Bergsland

There is no such thing as a conflict that cannot be solved. Conflicts are created by humans, sustained by humans, and can therefore be solved and ended by humans – if there is a will to do so.
(Riksmekleren refererer tidligere senator George Mitchell.)

Parat_3_2014_hires-51Ettermiddag, fredag 23. mai. Like sikkert som at ustabile værmasser siger inn over Oslo denne forsommerdagen,er at trykket i lokalene hos Riksmekleren er økende. For i Grensen 3 er kjempene samlet rundt statsoppgjøret, Unio stat,YS stat, Akademikerne Stat og LO – mot staten. Fristen går ut ved midnatt søndag.

Vi risikerer en sjelden statlig storstreik. De fleste har fått med seg at det kan forsinke skatteoppgjøret. Noen også at innsatte kanskje må flyttes til andre fengsler.Men vet folk flest egentlig noe særlig om hva som foregår i Grensen 3? Vet de hvem riksmekleren er?

Vi spør. En advokat, en lærer, en lege, en veterinær og en håndfull journalister, hvorav en er på landslaget i quiz.Én beskriver en dresskledt person som dukker opp i mediene over påske og forsvinner igjen før sommerferien. Alle ser for seg en dresskledt, litt streng og myndig person. Én undres om det faktisk kan være en kvinne, men om det er en mann, er han i femtiårene, nokså høy, har grå dress, men farge på slipset.Noen mimrer om «alltid solbrune Reidar Webster». Ingen kommer på navnet.

En kan få følelsen av at riksmekleren er litt hemmelig for folk. Er det noe du kan kjenne deg igjen i?
– Jeg opplever at det er stor forskjell på hvilke oppfatninger som finnes om riksmekleren. Det er ganske mange samfunnsinteresserte mennesker der ute,og de kjenner godt til arbeidet mitt. Og de har ofte spennende spørsmål til meg, som får meg til å reflektere over hvordan det tar seg ut sett utenfra. Det er veldig mange som ønsker meg lykke til med meklingene, og det er særdeles hyggelig,sier riksmekler Nils Terje Dalseide, 62 år og bosatt på Elverum.

Han er en travel mann. Det er hovedoppgjørsår med forbundstvistoppgjør, og meklingen har dominert både hverdager og helger siden midten av mars.

Ønsker vi intervju i mai, må det skje på e-post. Og han stiller som forutsetning at alle spørsmål og svar skal gjengis i sin helhet – derom må det forhandles.

Allerede på ungdomsskolen

forsto Nils Terje Dalseide at han ønsket å bli jurist – etter å ha sett Spencer Tracy som advokat Henry Drummond i filmen Inherit the wind.
– Jeg tenkte at det ville være spennende å bidra til å bekjempe urettferdighet. At jeg ville lære meg språk og bli flink til å kommunisere med andre. Betydningen av å kunne ordlegge seg skriftlig og muntlig ble tydelig for meg da.

Dalseide kommer opprinnelig fra Ål i Hallingdal, men har bodd på Elverum siden 1986. Og visst ble han jurist. Han begynte karrieren som dommerfullmektig i Fosen tingrett i 1980. Han har arbeidet som førsteamanuensis og forvaltningsjurist,har ledet granskninger og lovutvalg og har skrevet utkast til nye lover. Han har produsert fagartikler, reist rundt og holdt foredrag og vært sensor ved de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø i flere år. I 1992, da han var 39 år gammel, ble han sorenskriver i SørØsterdal tingrett. I 2004 begynte han hos Riksmekleren. Der har han totalt meklet rundt 70 sentrale meklingssaker, og like mange kretsmeklingssaker.

21. juni 2013 ble han utnevnt til riksmekler hos Kongen i statsråd.
– Dette er ikke en jobb man søker på. Når regjeringen ville ha meg til denne jobben,tenker jeg at dette er noe jeg kan bidra med til beste for samfunnet. Det er viktig å prøve å bidra og kanskje å kunne gjøre en forskjell, sa Dalseide til Østlendingen.

Nils Terje Dalseide, the National Mediatior of Norway. Hvem er denne mannen i riksmeklerens dress?

Hvilke personlige egenskaper drar du nytte av i stillingen som riksmekler?
– Jeg tror at jeg kan være ganske dedikert,fokusert og utholdende på en god dag. Og så liker jeg å omgås mennesker og å kommunisere med dem. Det er nødvendig når man skal tilbringe timer,dager og endog netter sammen.

Er du kjent for dine diplomatiske evner privat?
– Jeg vet ikke. Forsøker å løse alt som er mulig å få til ved minnelige løsninger, men har også ting jeg står for som jeg ikke fraviker.

Parat_3_2014_hires-52Hva ler du av?
– Jeg ler ofte og mye. Ikke så rent sjelden av meg selv. Og ser humoristiske sider ved veldig mange ting. Når jeg treffer likesinnede,blir det ekstra morsomt. Mange tenker at jeg alltid er en konstant alvorlig mann siden jeg har en slik stilling, men det vil alle som kjenner meg kunne avkrefte.

Hvor viktig er det å kunne lese andre mennesker, er det mye spill?
– Det viktigste er å kunne lytte – og å analysere det man hører og løpende vurdere hvordan det kan benyttes i arbeidet med å finne minnelige løsninger. All forhandling har elementer av spill i seg.Vi opptrer alle ulikt i rollen som selger og kjøper, og vi forhandler alle daglig om små og store ting, for eksempel med barna våre. Taktikk og strategi er en sentral del av dynamikken i meklingen,og er både naturlig og nødvendig. Men med en omfattende konflikt som utfall dersom vi mislykkes, er det ingen lek for noen av de involverte. De fleste opplever alvoret sterkere når natten siger på.

Søndag 25. mai, kl. 23.05. Store deler av Norge holder pusten. I fire døgn har partene sittet ved samme bord, det er under en time til meklingsfristen går ut.Det er en blek riksmekler som møter pressen. Han har mimikken til en trøtt mann. Han har fortsatt dress og blåstripet slips. Og han har fortsatt håp.
– Jeg opplever at begge parter har forhandlingsvilje,sier han. Men mye arbeid gjenstår før det kan legges frem en skisse.

Mediene informerer bredt om de fleste streikeeventualiteter. Om hva som kan møte oss mandag morgen hvis 11 000 statsansatte tas ut i streik: landsomfattende toglammelse, gifteklare kan bli nødt til å vente med vielsen, tollere vil få ufrivillig fri og kriminelle innsatte må muligens flyttes til andre fengsler.Folket går til sengs i uvisshet, og den trøtte mannen til en lang våkenatt.

Én av Riksmeklerens oppgaver er å «bygge en bro» mellom parter som har kjørt seg fast. Hvordan går du frem?

– Det er mange måter å mekle på, som alle kan være like gode. Den enkelte mekler må finne sin form. Det gjelder uansett å bygge opp meklingsresultatet systematisk. I fastlåste situasjoner kan det av og til hjelpe å se på hva vi tross alt har fått til, eller hva som er situasjonen dersom vi intet får til. Noen ganger kan litt humor og nye vinklinger bringe oss videre. Det er veldig mange hyggelige,konstruktive og dyktige mennesker i partenes delegasjoner. Deres kunnskaper og oppfinnsomhet er min største ressurs i meklingen. Med sterkt fokus på hva vi kan få til, i stedet for hva som er umulig, kan vi sammen få frem nye muligheter for løsning.

Dalseide mener det ikke nødvendigvis er negativt med høyere temperatur.
– Med riktig håndtering skapes nye erkjennelser og dermed nye muligheter; det gjelder å ha forståelse for og tålmodighet med ulike former for partsatferd i krevende situasjoner. Litt latter, pauser og å gjøre endringer i arbeidsmåte og oppgavefordeling, kan løse opp stemningen dersom den har låst seg fast. Men begge parter må ha stor vilje til løsning og konstruktiv kommunikasjon, selv om man er svært uenige om enkeltspørsmål. De fleste har respekt for hverandres oppgaver. Og de fleste er uenige på en sivilisert måte.

Har du noen «morsomme» historier om noen som har mistet besinnelsen under forhandlinger langt på natt?
– Ja, mange, men de er heldigvis underlagt taushetsplikt.

Hva gjør deg frustrert?
– Jeg blir ikke frustrert. Det hjelper for øvrig ikke. Det er mer tale om å møte mange forskjellige og relativt vedvarende utfordringer ved å jobbe systematisk videre med hver enkelt av dem til de er løst, eventuelt til det er åpenbart at de ikke kan løses på tross av omfattende innsats.

Hvordan forbereder du deg til arbeidsdager du vet blir tyngre enn den jevne?
– Det er viktig å lese seg opp på kravene og å analysere dem og den samlede situasjonen, og ta seg tid til å se på hvilke strategier som kan være egnet for å finne en løsning. Her kan også partenes meklingshistorikk ha betydning. Men meklingsprosessen er omskiftelig, så man må ha evne til rask omstilling. Mye kan bli annerledes enn man trodde, og når man nærmer seg problemenes kjerne, oppstår det ofte nye utfordringer.

Meklerens standhaftighet er en viktig motor:
– Jeg tenker ofte på noe en mekler jeg beundrer, tidligere senator George Mitchell, sier: «There is no such thing as a conflict that cannot be solved. Conflicts are created by humans, sustained by humans, and can therefore be solved and ended by humans – if there is a will to do so». Han sier videre at «…mediation takes an extraordinary amount of patience and perseverance». Han har helt rett i alt dette.
Mandag morgen, 26. mai.

Statsansatte bes møte på jobb som normalt, åtte timer på overtid mekles det fortsatt. Men i
dag skinner sola i hovedstaden, trykket i Grensen 3 skal snart utliknes, togene skal fortsette å gå og hverdagen fortsette: Åtte timer og tjue minutter over fristen legger riksmekleren et forslag på bordet, og meklingen avsluttes.

Gratulerer med meklingsresultatet, hvordan føles det?
– Jeg er tilfreds med at det hele er over,og glad for at vi lyktes med å komme frem til et resultat som alle parter anbefalte eller aksepterte. Den endelige avklaringen inntreffer imidlertid først når voteringsresultatet foreligger. Man er trøtt et par dager etterpå, men det kommer seg.Og som mekler må man huske på at det gjerne kan være enda mer krevende å være
delegasjonsleder enn mekler.
Så hva nå, hjem til senga eller ut i skogen? Det vil han ikke svare på. Når det kommer til den private sfære, forvandles en ordrik og informativ riksmekler til en ordknapp mann. Men litt kan han avsløre:

Når slapper du best av?
– Når jeg er ute i naturen og anstrenger meg fysisk. Det er altfor sjelden. Mekling og nattarbeid er jo ikke akkurat å anse som en form for fysisk kroppsbygging.

Share Button