Redaktørens leder

#metoo i Parat og YS

Emneknaggen #metoo ble løftet frem av skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober. Foranledningen var at en rekke kvinner hadde ...
Read More

Piloter som streiker

Parat har mange luftfartsansatte som medlemmer og får mye oppmerksomhet når det er konflikt mellom ansatte og ledelsen. Vi har ...
Read More

Nordmenns tillit til roboter og automatisering

Gjennomgående kan det virke som om de fleste av oss er positive til økt digitalisering og lar gjerne en robot ...
Read More

Klimasinker i arbeidslivet

Det «grønne skiftet» og «grønne arbeidsplasser» er ofte tema når politikere og politiske ledere uttaler seg. Samtidig er det få ...
Read More

Fake news

Det blir nærmest daglig rapportert om falske nyheter, eller alternative fakta. Mye knyttes til den amerikanske presidenten som har et ...
Read More

Globalt skatt- og arbeidsgiveransvar

Apple er pålagt å betale 13 milliarder euro i straffeskatt i Irland, lignende pålegg kan ramme selskaper som Facebook og ...
Read More

Skatt og samfunnsansvar

Parat har i en lang rekke rettssaker ført den såkalte «Cocca-saken» mot et av verdens største flyselskaper, Ryanair. Nylig ble ...
Read More

Arbeidsledighet koster

130 000 personer var uten jobb i mars ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), noe som gir en ledighet på ...
Read More

Spørsmål om reell arbeidsgiver

I mai og juni gjennomføres rettsaken Parat har anlagt mot flyselskapet Norwegian for å avklare hvilket Norwegian-selskap som er reell ...
Read More

Ansvarlig redaktør i Parat, Trygve Bergslands kommentar publiseres på side to i bladene og her. Kommentarene er hentet fra blader tilbake til 2013.
Trygve_WEB