4

Protester mot arbeidslivsreformer i Frankrike

Fransk fagbevegelse protesterer mot Emmanuel Macrons arbeidslivsreformer. Macron mener det er nødvendig å gi arbeidsgiverne friere hender med både ansettelser og oppsigelser. Presidenten ønsker at flere arbeidsavtaler skal forhandles frem lokalt, ikke av de sentrale arbeidsgiver- og fagorganisasjonene.

Det er CGT, landets største fagorganisasjon, som står i spissen for protestene. Macrons forslag til arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene. @NTB

Share Button