Piloter som streiker

Parat har mange luftfartsansatte som medlemmer og får mye oppmerksomhet når det er konflikt mellom ansatte og ledelsen. Vi har sett det i Norwegian, der både kabinansatte og piloter ved flere anledninger har vært uenige med ledelsen i selskapet. Nå sist var det SAS-pilotene som streiket med to mann i tre dager.

Andre grupper i Parat, sammen med samfunnet for øvrig, stiller spørsmålet om ikke dette er grådige, høytlønnede og privilegerte grupper som hele tiden krever mer. Bør ikke disse luftfartsansatte med sine millionlønninger og glamorøse jobber vi andre bare kan misunne, være litt stille og holde fred?

Det er nok slik at enkelte, spesielt blant pilotene som har vært lenge i bedriften, har en høy lønn, sammenlignet med andre norske arbeidstakere, og noen av disse har også akseptable arbeidsforhold.

Sannheten er samtidig at svært mange unge og nyutdannede ikke har spesielt høy lønn. Kabinansatte ligger i hovedsak under snittet for en industriarbeider i Norge, og en ung pilot ligger omtrent på snittet til den samme industriarbeideren. Så langt er det lite å klage for.

Problemet starter når vi skal sammenligne arbeidsforholdene med den samme industriarbeideren: Luftfartsansatte er unntatt fra arbeidsmiljøloven, og mange jobber vesentlig flere sammenhengende timer hver uke. Mange (de fleste) har ingen kontroll over egen fritid – 60 prosent av SAS-pilotene kan selv disponere tre dager i måneden, alle de andre dagene i måneden (inklusive helger og helligdager) disponeres fritt av arbeidsgiver. Arbeidsplanene legges av arbeidsgiver måned for måned, og de tre fridagene man selv disponerer, blir ikke tildelt mer enn 14 dager i forkant.

Vi registrerer også at den måten enkelte arbeidsgivere i norsk luftfart velger å organisere seg på, adopteres av andre norske arbeidsgivere. Et aktuelt eksempel er tilknytning til reell arbeidsgiver, kontra innleie fra et tilfeldig bemanningsbyrå.

Det er ikke vanskelig å forstå at arbeidsgivere ønsker stor fleksibilitet, men det er samtidig like lett å forstå at ikke alle arbeidstakere ønsker den samme usikkerheten. Usikkerhet knyttet til når du skal jobbe, hvor lenge du skal være på jobb, og om du i det hele tatt har en jobb å gå til i tiden fremover. Økende grad av outsourcing, automatisering og robotisering kan føre til at det som nå skjer i norsk luftfart, snart vil berøre deg og din arbeidsplass.

1

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button