parat3-42

Partipolitisk uavhengig

Parat er en partipolitisk uavhengig fagforening, i likhet med vår hovedorganisasjon YS. Det er nettopp det som er grunnen til at mange av oss, meg selv inkludert, er medlem i Parat.

Hva innebærer det så å være partipolitisk uavhengig? Både Parat og YS utrykker jo til tider politiske meninger, som kan tolkes som støtte til politiske partier. Parat var jo for eksempel blant de første organisasjonene som gikk ut mot Solberg-regjeringen og ba resten av fagbevegelsen være med på aksjoner, da regjeringen foreslo større adgang til midlertidig ansettelse.

Vi var samtidig tilhengere av deler av de andre forslagene. Blant annet økte aldersgrenser i arbeidslivet, som er i tråd med arbeidslinjen og nye opptjeningsregler for pensjon. Disse endringene støttet vi åpent, og vi ga den samme regjeringen ros for endringene.

Flere vil kanskje også huske at Parat i 2013 gikk hardt ut i Ryanair-saken, mot den daværende Stoltenberg-regjeringen. Dette da regjeringen ikke hadde fulgt opp og sørget for kontroll av flyselskapets opptreden som arbeidsgiver i Norge.

Slike saker forstår jeg kan så tvil om Parat egentlig er partipolitisk uavhengig, dersom man bare får med seg den ene saken.

Alle partiene på Stortinget vet at Parat er partipolitisk uavhengig. Politikerne på Stortinget vet at når vi uttaler oss om saker som angår våre medlemmer, er det fordi Parats medlemmer har en politisk interesse i akkurat den saken. Ikke fordi Parat skal støtte ett spesielt parti, eller bygge opp til en kommende valgkamp. Vi kommer ikke som en politisk konkurrent, men som en fagforening.

Den uavhengigheten gir oss anledning til å rose partier i enkeltsaker, når vi mener de gjør noe bra. Tilsvarende, og kanskje enda viktigere, det kan aldri stilles spørsmål ved om vi er mildere mot, eller til og med lar være å kritisere, et partis politikk eller en regjerings vedtak, fordi vi har en tett relasjon til partiet, eller fordi det kan skade en kommende valgkamp.

Nå er det imidlertid slik at flere av Parats tillitsvalgte også har verv i ulike politiske partier lokalt og sentralt. Det er positivt at flere engasjerer seg i demokratiet. Det er med på å gjøre det norske samfunnet til det det er i dag. Samtidig er det ingen av Parats tillitsvalgte som har verv i et politisk parti på grunn av sin posisjon i Parat.

Det er heller ikke noe problem for Parat at vi har tillitsvalgte med mange ulike politiske meninger. Det er jo nettopp slik det også er ute i samfunnet, på hver arbeidsplass og rundt hvert lunsjbord. Det er dette som er med på å utvikle oss som organisasjon, og det gjenspeiler forholdene i arbeidslivet generelt.

Derfor er det helt naturlig for Parat å være tydelige på at et medlemskap i vår fagforening ikke er det samme som å sende penger gjennom oss til et parti du kanskje ikke stemmer på. Parat lever godt med at vi står fritt til å være enige, og uenige, med alle partiene fra sak til sak. Vi lever også godt med at vi ikke får sitte i styrende organer til partier, og at vi ikke får direkte medvirkning til politikken partiene fører.

At noen fagforeninger velger å støtte partier økonomisk er selvsagt helt greit, så lenge det skjer åpent. Det står de fritt til å velge. Men man kan ikke både støtte partier økonomisk med medlemmenes penger, og samtidig kalle seg partipolitisk uavhengig.

Vær likevel trygg på at velger du og dine kolleger Parat som fagforening, velger ikke vi parti for deg. Det er slik våre medlemmer vil ha det.

God sommer.

48

 

 

 

 

Vegard Einan
Nestleder i Parat
Twitter: @vegardeinan
Facebook: facebook.com/VegardNestlederParat/

Share Button