PARAT KRYSSORD

4

Løsningen på kryssordet i medlemsbladet Parat nummer. 1 – 2017 var: «PARAT KLAR FOR ÅRETS LØNNSOPPGJØR». Den heldige vinneren er: Oddmund Hodnekvam, Ulset. Frist for å sende inn løsning på neste kryssord er: 29. mai 2017.

Vi trekker én vinner hver gang. Send løsningen til redaksjonen, enten som e-post til trygve.bergsland@parat.com eller ordinær post til: Parat, Postboks 9029, Grønland, 0133 Oslo

Husk å merke e-posten/konvolutten «Kryssord 2/2017». Husk også å skrive på ditt eget navn og adresse. Premie: Elvang Latitude alpakka-pledd av 50 prosent alpakkaull, 40 prosent fåreull og 10 prosent mikrofiber. Pleddet er Fair Trade-sertifisert. Målene er 130×200 centimeter (se foto).

Untitled-16-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsning: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Navn: ………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

MINI KRYSSORD

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALL PYRAMIDEN
Alle feltene skal fylles med tall. Noen tall er fylt inn på forhånd, og dette utgjør summen av tallene i de to feltene under. Du må sette inn begge tallene i de to tilstøtende feltene for å finne tallet i feltet over, og motsatt, du finner tallet i et felt ved å trekke tallet i feltet ved siden av fra tallet i feltet over.

2

 

 

 

 

 

 

 

Share Button