Parat internasjonalt

Parat_20171121-100

Utsendte arbeidstakeres rettigheter

EU innfører lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned på den perioden utsendte arbeidstakere i EU-land ...
Read More
Parat_20171121-104

Barnearbeid

En ny ILO-rapport viser at nesten 152 millioner barn, hvert tiende barn i verden, var offer for barnearbeid i 2016 ...
Read More
Parat_20171121-101

Foreldrepermisjon er bra for økonomien

De nordiske landene står i fellesskap bak en paneldebatt om foreldrepermisjon. Foreldrepermisjon er ikke bare en rettighet, men økonomisk vekst ...
Read More
Parat_20171121-102

1 av 10 arbeidstakere fanget i fattigdom

«Ei lønn å leve av» er et kjent slagord. For mange europeere er dette fremdeles noe å strebe etter. En ...
Read More
Parat_20171121-103

EU-dugnad mot arbeidslivskriminalitet

Statsminister Erna Solberg vil ha et felleseuropeisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dette for å hindre at fri flyt ...
Read More
5

Norsk agurk- og miljøprosjekt i ørkenen

Norske myndigheter ser et stort potensial for norskstøttet teknologi som gjør ørkenen grønn og fruktbar. Sahara Forest Project (SFP) benytter solcellepaneler ...
Read More
4

Protester mot arbeidslivsreformer i Frankrike

Fransk fagbevegelse protesterer mot Emmanuel Macrons arbeidslivsreformer. Macron mener det er nødvendig å gi arbeidsgiverne friere hender med både ansettelser ...
Read More
3

Lavere ledighet i Storbritannia

Arbeidsledigheten i Storbritannia er nå på sitt laveste nivå på 42 år, men lønnsnivået vokser langt mindre enn inflasjonen. Ledigheten ...
Read More
2

Kvinnelige journalister i BBC krever likelønn

Flere av BBCs mest kjente kvinnelige journalister krever likelønn øyeblikkelig etter at den britiske kringkasteren ble tvunget til å offentliggjøre ...
Read More