Parat_20171121-110

Arrangementer i regionene

Regionene arrangerer Trinn1-kurs og konferanser for tillitsvalgte. For medlemmene tilbyr regionskontoret faglige temadager og aktiviteter av sosial karakter.

Har du spørsmål om dette, kan du kontakte ditt regionskontor. For mer informasjon om Parats kurs, konferanser, temadager og andre aktiviteter, finner du dette på parat. com, se «kurs og utdanning».

Share Button