Lene-204x300

Oppsigelse under sykdom

Jeg er nettopp blitt sykemeldt, og det er sannsynlig at dette vil vare en stund. Min arbeidsgiver ønsker av denne grunn å si meg opp. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Amalie

Svar:
Nei, man har et oppsigelsesvern ved sykdom, noe som er regulert i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver kan ikke si deg opp grunnet sykdom de første tolv månedene etter at sykdommen inntrådte. Merk at dette ikke innebærer at man er vernet mot oppsigelse i alle situasjoner, for eksempel i en nedbemanning. Regelen medfører heller ikke at arbeidsgiver automatisk kan si deg opp etter tolv måneder, dersom du fortsatt er syk. En oppsigelse må alltid være saklig begrunnet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Om en oppsigelse er tilstrekkelig saklig begrunnet, må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Lene

Share Button