23

Norsk politikk

Boken forsøker å gi grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp, og hvordan det fungerer. Den setter dagens system inn i et historisk perspektiv samtidig som den sammenligner det norske demokratiet med hvordan demokratier organiseres i andre land.
Boken er delt i tre, der del én beskriver den historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del to tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og den parlamentariske styringskjeden. Del tre er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk politikk, de politiske partiene og valg og velgere.
Universitetsforlaget

Share Button