5

Norsk agurk- og miljøprosjekt i ørkenen

Norske myndigheter ser et stort potensial for norskstøttet teknologi som gjør ørkenen grønn og fruktbar.

Sahara Forest Project (SFP) benytter solcellepaneler som gir energi til et anlegg der saltvann blir til ferskvann, med grønnsaker i fuktige, kjølige drivhus, midt i en tørr, brennende varm ørken. Nå starter driften for fullt, med Sahara Forest Projects daglige produksjon av 10 000 liter ferskvann, flere avlinger i året og estimert produksjon av 130 tonn grønnsaker i året. Et pilotprosjekt i Qatar har vist at SFP-konseptet fungerer. @NTB

Share Button