Nordmenns tillit til roboter og automatisering

Gjennomgående kan det virke som om de fleste av oss er positive til økt digitalisering og lar gjerne en robot gjøre de kjedelige jobbene. Våre folkevalgte går til valg på ytterligere effektivisering av industri, næringsliv, offentlig sektor og privatliv. Roboter kan jobbe smartere og raskere enn oss mennesker, og i tillegg slipper vi bryderiet med lønn, ferie og konflikter.

I forrige utgave av Parat-bladet beskrev vi automatiseringen blant annet i reiselivet, der du før måtte stå i en endeløs innsjekkingskø for å komme fram til et menneske i innsjekkingsskranken på flyplassen. Nå sjekker du inn på egen hånd. Bagasjelapp klistrer du på selv og setter den på et transportbånd der den blir scannet, før du igjen henter den på bagasjebåndet, men nå på en helt annen flyplass – et annet sted i verden.

Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC har i en spørreundersøkelse spurt over 11 000 mennesker i tolv land om vi er villige til å la oss bli operert på et sykehus av en robot. I Norge svarer 50 prosent av de spurte positivt, at de er villige til å la roboter utføre små operasjoner og kirurgiske inngrep i stedet for en lege. 35 prosent av de spurte er villige til å la roboter utføre større operasjoner som å bytte ut et kne eller et hjerte.

Tilliten er det derfor ingenting i veien med. Yrker innen service, transport, regnskap og finans vil i tiden fremover oppleve at dagens jobber snart er historie. Teknisk Ukeblad har snakket med leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole, professor Tor W. Andreassen, som er skeptisk til teknologioptimistenes tro på at de jobbene som forsvinner blir erstattet av nye. Han viser til en fersk studie gjennomført av økonomer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Boston University, som viser at for hver ekstra robot som blir innført per 1000 ansatt, reduseres den totale sysselsettingsraten med 0,18 til 0,34 prosentpoeng. I tillegg reduseres lønningene med 0,25 til 0,5 prosent. Det virker ikke som det er mange som blir skremt av tallene. I likhet med flertallet vil de fleste antagelig fortsatt være optimister, selv om mange vil miste jobben de i dag utfører.

1

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button