Nidaros Domkirke

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er et statlig forvaltningsorgan under Kulturdepartementet med oppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården slik at disse bevares, utvikles og formidles som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Anlegget hadde 400 000 besøkende i 2016.

NDR er også et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Noen av de viktigste restaureringsprosjektene akkurat nå:

• Kongeinngangen
Kongeinngangen er en portal med en overbygd forhall på søndre fasade av Nidaros domkirkes kor. Den er opprinnelig oppført i 1230-årene og er blant de mest dekorerte bygningsdelene på kirken. Her foregår en svært omfattende restaurering der hele portalen er demontert.

• Belysning
Modernisering av belysningen for alle bygninger som understreker arkitekturen og kunsten i byggverket, og som tilfredsstiller bruksbehov uten å bryte med bevaringsprinsippene.

• Erkebispegården – Artilleribygget
Artilleribygget i Erkebispegården er under totalrehabilitering og restaurering. Arbeidene ble påbegynt i 2010. Etter planen skal det her etableres kontorer for NDR og Rustkammeret.

Share Button