Rain tree (Albizia saman), tropical tree in Thailand

Nabohekk og tre som skygger for sol og utsikt

Dessverre oppstår det ofte konflikter knyttet til hekker og trær som får lov til å vokse fritt og uten hensyn til omgivelsene. Her er noen gode råd om hvordan du kan gå frem for få bort treet eller redusert hekken dersom ikke konflikten kan løses gjennom dialog med naboen.

Av: Thore Eithun Helland, advokat i Parat

Først og fremst bør alle konflikter bli forsøkt løst gjennom dialog der begge parter forsøker å forstå argumentene fra motparten. I dette bør også begge parter være villige til å tilpasse seg gode løsningsforslag.

Blir dere ikke enige, vil du som huseier kunne bruke nabolovens bestemmelser. Alternativer til naboloven er eierseksjonsloven og borettslagsloven – som gjelder for de som bor i rekkehus eller blokk. Det følger av nabolovens paragraf tre, og i forskrifter til denne loven, at naboen din ikke kan ha et tre på eiendommen som er til skade eller særlig ulempe for deg. Avstanden skal ikke være nærmere hage, tun eller dyrket jord som er over en tredjedel av høyden på treet eller hekken.

Det kan hende at naboen likevel har rett til å ha treet stående eller å la hekken bli som den er. En hekk som er lavere enn to meter kan du ikke uten videre kreve redusert eller fjernet. Det samme gjelder hekk som fungerer som gjerde. Dersom det er svært viktig for naboen å ha treet eller hekken, er det heller ikke sikkert at du får fjernet det du vil. Det samme gjelder om treet eller hekken må bli stående på grunn av naturmangfoldet på stedet.

4 konkrete råd:

• Først kan du ta fram meterstokken og måle avstanden fra din grense og frem til treet, og deretter beregne høyden på treet eller hekken. Er høyden mer enn den omtalte tredelen, gjelder paragraf tre i naboloven. Alternativt kan paragraf to i samme lov benyttes dersom noe anses som farlig, for eksempel at treet kan falle over terrassen din i en høststorm.

• I utgangspunktet er det naboen din som må ta arbeidet og kostnadene med å fjerne treet eller reduserer hekken. Dersom du selv påtar deg jobben, er du samtidig erstatningsansvarlig dersom hogsten gjør skade på eiendom eller liv.

• Dersom det ikke oppnås enighet, kan du klage naboen inn for forliksrådet med påstand om å få treet eller hekken fjernet eller redusert. Rådet er forpliktet til å gi deg nødvendig assistanse med å fylle ut klagen. Fører ikke dette frem, må du stevne naboen inn for tingretten. I dette tilfellet vil vi råde deg til å bruke en advokat til å føre saken.

• Før du tar saken inn for tingretten, skal du huske på at du kan tape og må betale både egne og naboens saksomkostninger. Tapet kan reduseres om du bruker husforsikring med en rettshjelpsdel som gjør at forsikringsselskapet dekker kostnadene du selv har med saken, men du må fortsatt dekke kostnadene til naboen, som kan komme opp i mellom 50 000 og 150 000 kroner. Du må derfor veie irritasjonen over manglende sol og utsyn opp mot bryderiet med en tvist med en vanskelig nabo og risikoen for å tape i retten.

 

Share Button