#metoo i Parat og YS

Emneknaggen #metoo ble løftet frem av skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober. Foranledningen var at en rekke kvinner hadde stått fram og fortalt at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av Hollywoodprodusenten Harvey Weinstein. Senere har kvinner over hele verden står frem gjennom #metoo-kampanjen som avslører omfattende seksuell trakassering og overgrep. Her i Norge har spesielt forholdene i TV 2 og Schibsted fått bred omtale, men stadig flere avsløringer viser at problemet eksisterer i alle bransjer og yrker.

Fagforeningene har i liten grad vært på banen, noe som kanskje er litt underlig da problemet i aller høyeste grad gjelder ansatte som blir trakassert av ledere, overordnede og kollegaer på ulike nivåer. I LO har det ifølge NTB kun vært ni registrerte tilfeller de siste fem årene. Parats juridiske avdeling sier de har flere slike saker, men at de ikke har registrert noen økning den siste tiden.

På bakgrunn av alle avsløringene er det grunn til å tro at problemet også omfatter kvinner som ikke er kjendiser, skuespillere, eller journalister. Det er vanskelig å forstå hvorfor fagforeninger ikke skal engasjere seg i problematikken. Ved hjelp av sin fagekspertise, tillitsvalgte og medlemmer bør det være mulig å få problemet tydeligere på dagsorden i organisasjonene og ute på den enkelte arbeidsplass.

sign_03

Share Button