Katrine

Manglende lønnsøkning

Jeg jobber i privat sektor og har ikke fått noen lønnsøkning i år. Har jeg ikke krav på dette når jeg er medlem av Parat?

Per Olav

Svar:
Hvordan lønnsforhandlinger i din virksomhet skal gjennomføres, beror på hvilken tariffavtale du tilhører. I år er det et mellomårsoppgjør. Rammen for årets tariffoppgjør er beregnet til å være 2,4 prosent. For enkelte tariffavtaler i private virksomheter utgjør dette et generelt tillegg på 0,5 kroner i tillegg per time. Utover dette er det på enkelte tariffavtaler avtalt et lavlønnstillegg, mens for andre tariffavtaler så skal hele rammen på 2,4 prosent forhandles om lokalt (diskuteres direkte med arbeidsgiver).

Jeg anbefaler deg å logge inn på «min side» på parat.com. Der kan du finne ut hvilken tariffavtale du har. Hvis du trenger hjelp med å finne frem til informasjon om ditt tariffområde, så kontakt gjerne din tillitsvalgte, eller oss direkte dersom du ikke har en tillitsvalgt. Ønsker du å opprette tariffavtale ved din virksomhet, kan du ta direkte kontakt med oss, se parat.com.

Katrine

Share Button