parat2-16-57

Lærlinger med lyse utsikter

For første gang tar SAS inn lærlinger på Oslo Lufthavn Gardermoen. Lærlingene Linn Tinglev Mikalsen og Henriette Øigård Holter sier de har blitt veldig godt tatt imot og får opplæring i en rekke ulike arbeidsoppgaver knyttet til reiseliv.

Av: Vetle Daler

I august begynte de ni første lærlingene hos SAS Ground Handling (SGH) på Gardermoen. Lærlingperioden begynner i andre klasse på videregående, og når de er ferdige om et drøyt år, venter fagbrev i reiseliv.
– Fagbrevet åpner dørene for reiselivsjobber både i Norge og internasjonalt, dette i ulike jobber på hoteller, flyplasser og som guider, sier Tonje Berg Andersen, som er ansvarlig for lærlingene i SGH.

Varierte og interessante arbeidsoppgaver Andersen sier det er første gang SGH tar inn lærlinger, og at det har overgått alle forventninger.
– Vi gir dem en unik opplevelse ved å jobbe på flyplass, med oppgaver både i innsjekk, gate, ankomst og billettkontor. De får være med i hele flyplassdriften og lærer mer i løpet av det første året enn en gjennomsnittlig nyansatt gjør på flere år, sier Andersen.

Vi gir dem en unik opplevelse ved å jobbe på flyplass, med oppgaver både i innsjekk, gate, ankomst og billettkontor.

Tonje Berg Andersen

parat2-16-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ifølge Andersen mange som søkte på de ni plassene.
– I fjor hadde vi 60 søkere og plukket ut 20 til audition. Ni fikk til slutt plass, sier hun.

De to lærlingene forteller at de har blitt tatt veldig godt imot på Gardermoen.
– Vi ble et slags høydepunkt, og alle ville hilse på oss, sier Øigård Holter, som roser arbeidsmiljøet i bedriften.

Hun sier det er et bra arbeidsmiljø, der alle jobber godt sammen, og hvor alder ikke betyr noe.

Begge var utplassert på Gardermoen under utplasseringsuka i første klasse.
– Da gikk vi bare rundt og svarte på spørsmål fra passasjerene. Nå har vi konkrete oppgaver, sier Øigård Holter.

De to venninnene fikk også prøve seg i hotellbransjen før de kom til Gardermoen.
– Det var for ensformig, vi ville ha mer action, smiler de to og er enige om at lærlingtilværelsen på Gardermoen har vært bedre enn forventet.

Glad i å jobbe med mennesker
Tinglev Mikalsen sier de får mange forskjellige arbeidsoppgaver, og at det er veldig variert arbeid.
– Og vi får mye mer ansvar, skyter Øigård Holter inn.

Hun trives best i gaten, der passasjerene går ut til flyene.
– Jeg liker at det er mange mennesker, litt rush. Jeg liker stress, samtidig som jeg føler jeg har ansvaret for noe viktig, sier Øigård Holter.

Selv om de er veldig fornøyde med oppgavene på flyplassen, hender det likevel at det oppstår ubehagelige situasjoner.
– Vi møter mange forskjellige passasjerer, verst er kanskje dem som kommer for sent til gaten, og slår i bordet, banner og roper, sier Øigård Holter.

Ifølge Tinglev Mikalsen har de begge gjennomgått kurs i hvordan de skal takle slike situasjoner.
– Vi har vokst mye disse månedene og har blitt menneskekjennere. Man må være glad i mennesker for å jobbe her, sier Øigård Holter.

Bratt læringskurve
Berg Andersen sier det er viktig å snakke med mennesker, og påpeker at lærlingperioden er det første møte med arbeidslivet for mange.
– Dette er unge mennesker som vi skal vise hvordan arbeidslivet er. Det blir en bratt læringskurve for dem, men også for oss. Lærlinger har gjerne blitt litt «misbrukt», noen arbeidsgivere tenker at de skal dra nytte av disse unge menneskene, men hos oss er vi opptatt av å følge pliktene vi har som lærlingebedrift, sier Andersen.

Hun sier lærlingene ikke telles med når det gjelder bemannings- og ressursplanlegging. I tillegg står de utenfor all bemanningsplanlegging.

Kompetente medarbeidere
Andersen sier lærlingene har skapt positiv stemning.
– Dette er motiverte unge som bringer med seg positivitet, samtidig som de som har jobbet her lenge, får dele av sin erfaring og kompetanse. Og de unge har tilegnet seg kompetansen utrolig fort. Mest sannsynlig vil vi kunne tilby dem en kontrakt når lærlingperioden er over. Da vet vi at vi ansetter svært kompetente medarbeidere, sier hun.

Lærlingordningen
Dersom du tar sikte på å avlegge fageller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som er satt sammen av to år i videregående skole og to år med læretid i bedrift. Fagbrevet, eller svennebrevet, er dokumentasjon på at den faglærte har den kompetansen som omfattes av læreplanen.

(Kilder: wikipedia.no/vilbli.no/udir.no)

Parat på Gardermoen
Parat er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som kan organisere alle yrkesgrupper i norsk luftfart. Parat-medlemmer i luftfarten tilhører medlemsgruppa «Parat Luftfart», som har pilot-medlemmer, ansatte i kabinen og på bakken (innsjekk, sikkerhetskontroll, gate, billettsalg, ankomstservice, stuere, kontrolltårn, catering, i tillegg til annet bakkepersonell). På Gardermoen (OSL) gjelder dette blant annet medlemmer i alle de ulike flyselskapene, i tillegg til selskaper som Avinor, SAS Ground Handling, Aviator, Menzies, LSG Sky Chefs, Gate Gourmet og NOKAS.

Share Button