image1

Kutt i dagpenger

Kuttene regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil føre til at 3 500 personer ikke lenger har krav på dagpenger.

Ifølge regjeringens beregninger vil ytterligere rundt 19 000 personer få lavere dagpengeutbetaling enn med dagens regelverk. Ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer dette hver fjerde mottaker. @NTB

Share Button