Klimasinker i arbeidslivet

Det «grønne skiftet» og «grønne arbeidsplasser» er ofte tema når politikere og politiske ledere uttaler seg. Samtidig er det få organisasjoner i norsk arbeidsliv som har nedfelt en forpliktende strategi. Parat, i likhet med YS og LO, snakker mye om klimaproblemet og fremtidige grønne arbeidsplasser, men forpliktelser og en klar etablert strategi mangler.

Parat har ikke noe vedtak fra landsmøte eller hovedstyre som forplikter organisasjonen på dette området. Da LO i april skulle velge sine ti viktigste saker for fremtiden, var ikke klima med på listen. Kamp for flere arbeidsplasser og bedre arbeids- og lønnsbetingelser prioriteres før klima og miljø.

I USA skroter Trump klimatiltak og satser på kullindustrien for å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien. De norske regjeringspartiene med støtte fra Ap åpner for økende nasjonale utslipp, men forutsetter at utslippene samlet i Europa går ned.

Det er lett å bli forvirret når den samme regjeringen nettopp har lagt frem en ny klimalov som skal redusere norske klimautslipp med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, og med 80 til 95 prosent innen 2050.

Tilbake til spørsmålet om arbeidsplasser, så skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) og Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena) at omleggingen til lavutslippsteknologi må gå raskere enn hva man inntil nå har tatt sikte på. Begge byråene spår at en energiomstilling vil skape flere jobber enn det som hadde gått tapt.

Parat, sammen med Abelia og Cultura bank, arrangerer i mai et stort klimamøte i samarbeid med BI, der både kronprinsen, kronprinsessen og statsministeren er tilstede. En rekke ledende klimaforskere vil på dette møtet i mai vise hvor viktig engasjement er. De vil gi en rekke eksempler på at engasjement nytter, og ikke minst at det er viktig for fremtidig sysselsetting.

Kanskje er det slik at kampen for flere arbeidsplasser og bedre arbeids- og lønnsbetingelser i tiden fremover er sterkere knyttet til klimaspørsmål enn hva mange av oss liker å tenke på? Parats nestleder Vegard Einan skal holde innlegg på klimakonferansen, og en utfordring til han og andre politikere i Parat kan være å bidra til at det organiserte arbeidslivet i Norge tar et mer forpliktende ansvar for miljø og klima i tiden fremover.

Parat_5_15_hires

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

 

1

Share Button