36

Jobben som aldri blir ferdig

Parat-bladet har møtt noen av Parats medlemmer ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Ombygging og restaurering av nasjonalhelligdommen Nidarosdomen har pågått helt siden middelalderen, og katedralen har endret utseende i flere omganger.

Av: Vetle Daler

Ansatte ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) tar vare på nasjonalhelligdommen vår, og de blir aldri ferdig med jobben sin. Vår tids restaurering av Nidarosdomen begynte i 1869 med opprettelsen av «Throndhjems Domkirkes Restauration». Bygningen slik vi kjenner den i dag var offisielt ferdig så sent som i 2001. Da ble de siste delene heist på plass, men restaureringsarbeidene fortsetter – de gamle bygningene trenger nemlig kontinuerlig oppgradering.

Restaurering og vedlikehold
Rundt 70 mennesker jobber i virksomheten Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, mange av dem er Parat-medlemmer. Restaureringsarbeidet gjennom virksomheten er en statlig virksomhet, underlagt Kulturdepartementet, og har ikke bare ansvaret for restaurering og vedlikehold av kirken og Erkebispegården, men også for besøkssenter, suvenirbutikk, guiding, drift, sikkerhet og utleie av lokaler. Det er også denne virksomheten som har ansvaret for utstillingen av riksregaliene. I Erkebispegårdens vestfløy kan du nemlig oppleve kongekronen og resten av de norske kronjuvelene. De er dessuten ansvarlig for Nasjonalt pilegrimssenter.

Godt samarbeid
Restaureringsvirksomheten har med andre ord mange oppgaver, og mange ulike yrkesgrupper er representert. Parats hovedtillitsvalgt er Angela Bjørkmo, som til daglig er renholdsleder. Hun begynte i virksomheten i 2010 og ble fort varatillitsvalgt, før hun avanserte til hovedtillitsvalgt, en rolle hun trives veldig godt i. Hun sier at samarbeidet med de andre fagforeningene fungerer godt.
– Vi har både Akademikerne, Unio og LO-forbundet NTL representert her. Mens håndverkerne stort sett er organisert i NTL, er Parat-medlemmene en veldig sammensatt gruppe, med alt fra renholdere og driftsteknikere til guider, butikkmedarbeidere, formidlere, økonomisjef og personalsjef, sier hun.

Ingen outsourcing
Det er ikke få kvadratmetere Bjørkmo og kollegaene hennes er ansvarlige for å holde rene og ordentlige.
– Vår oppgave er like viktig som steinhuggerens eller gipsmakerens. Hvis vi ikke holder orden her, får ikke de andre gjort jobben sin, og da kan vi like godt stenge hele anlegget, sier hun.

Renholdsleder er et yrke Bjørkmo setter pris på.
– Det er heldigvis ikke lenger slik at vi blir sett ned på, vi blir i høyeste grad respektert for jobben vi gjør, sier hun.

Tidligere var renholdet av Nidarosdomen og de andre bygningene satt ut til et eksternt rengjøringsbyrå, men disse tjenestene ble tatt inn igjen i foretaket i 2006. Og slik kommer det til å fortsette.
– Noen outsourcing blir det ikke mens jeg sitter som tillitsvalgt, slår Angela Bjørkmo fast.

Stolt av jobben
Ved siden av Nidarosdomen ligger besøkssenteret som de også har ansvaret for driften av. Her finnes blant annet kafé og suvenirbutikk. Gaëlle Basakci er Paratmedlem, guide og butikkmedarbeider.

Hun er et eksempel på det internasjonale mangfoldet i virksomheten.
– Her finnes ansatte fra både Frankrike, Danmark, Storbritannia, Russland og Tyskland.
Jeg er stolt av å jobbe for et anlegg som er så viktig i Norges historie, sier Basakci.

Hun er opprinnelig fra Frankrike, og i tillegg til å betjene suvenirbutikken, guider hun turister, også på fransk. Gaëlle stortrives i jobben.
– Jeg har drømt om å bli Indiana Jones siden jeg var barn og kunne ikke tenkt meg å jobbe bak en skjerm på et kontor. Dessuten setter jeg stor pris på å møte mennesker, sier hun med et smil.

Gaëlle har nylig gått opp i både stillingsprosent og i lønn. Hun roser sin hovedtillitsvalgt for jobben hun gjør.
– Bjørkmo har slåss en del kamper for meg, og nå har jeg endelig en stilling jeg kan leve av, sier hun.

Selger Nidarosdomen
Restaureringsprosjektet har også en egen avdeling for kommunikasjon og marked, som har ansvaret for å selge Nidarosdomen og Erkebispegården som turistmål. Også her har Parat medlemmer. Tone Kristin Harbakk er markedskonsulent.
– Vår jobb er å få folk til å besøke Nidarosdomen og Erkebispegården, og vi henvender oss både til lokalbefolkningen og til turistmarkedet, sier hun.

Blant arrangementene avdelingen arbeider med, er smedfestival, familiedager og «Jul i Erkebispegården». Utvikling og gjennomføring av omvisninger og utstillinger og opplæring av guider og publikumsverter er også blant avdelingens ansvarsområder.
– Dette er en spennende jobb, og jo mer jeg lærer, desto mer interessant blir det å formidle historien om restaureringen, sier Åse Huseth, som er formidlingskonsulent.

NRK-serie ga resultater
Gry Kleven er bookingansvarlig og sier at interessen for Nidarosdomen og Erkebispegården har økt markant etter at NRK-serien «Anno» ble spilt inn i og ved Erkebispegården.
– Vi ser at folk har fått opp øynene for historien, og det er veldig positivt for oss. Samtidig har vi et særlig ansvar for å ta vare på de gamle håndverksfagene, og Anno har gjort at også interessen for disse fagene har økt. Det er vi glade for, sier Åse Huseth.

1. – Jeg er stolt av å jobbe for et anlegg som er så viktig i Norges historie, sier Gaëlle Basakci.

37

 

 

 

 

 

 

 

2. I verkstedet til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) jobber det flere steinhuggere.

38

 

 

 

 

 

 

3. Restaurering av Kongeinngangen.

39

 

 

 

 

 

 

 

4. Hver eneste stein i Nidarosdomen er registrert og kategorisert. Her fra restaureringen av Kongeinngangen.

40

 

 

 

 

 

 

 

5. Angela Bjørkmo er hovedtillitsvalgt for Parat.

41

 

 

 

 

 

 

 

6. Åse Huseth, Tone Kristin Harbakk og Gry Kleven. Alle foto: Vetle Daler.

42

 

 

 

 

 

 

 

Share Button