22

I medienes søkelys

Eksponering, stress og mestring

Boken kan være aktuell for organisasjoner og enkeltpersoner som risikerer å bli hengt ut i mediene. For enkelte kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Boken er et resultat av et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og skal gi innsikt i dem som er berørt, og deres opplevelse av eksponering, stress og mestring i møtene med journalistene, oppslagene og omgivelsene rundt. Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Når blir medieomtalen en så sterk påkjenning at liv og helse trues? Boken gir også medieråd og veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ medieeksponering.
Gyldendal forlag

Share Button