Parat_20171121-53

Fire av ti er bekymret for å miste jobben

Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben, viser funn i Arbeidslivsbarometeret, en stor undersøkelse som arbeidstakerorganisasjonen YS har fått utarbeidet for niende året på rad.

Det siste året har andelen som er meget bekymret for å miste jobben falt fra 4,3 til 3,7 prosent, men andelen som sier at de er «litt» eller «noe» bekymret, har til gjengjeld økt. @NTB

Share Button