parat_3_2014_hiress21

Ferie og sykepengerettigheter

Familien vår har planlagt å ta en lengre reise denne sommeren og høsten. Vi gjør dette nå før barna begynner på skolen. Vi reiser til Asia og blir borte i tre måneder. Mannen min og jeg tar ut fem uker ferie, mens resterende er permisjon uten lønn, noe som er godkjent av arbeidsgiver. Nå har en venninne fortalt meg at vi vil miste retten til sykepenger. Stemmer virkelig dette?

Tove

Svar:
Dersom man har avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, får dette konsekvenser for retten til sykepenger, dette ifølge folketrygdloven. Samtidig er det en sikringsbestemmelse i samme lov som gir rett til sykepenger dersom man midlertidig er ute av arbeid i mindre enn en måned, men da med en lavere utbetaling.

Det regnes ikke som avbrudd i arbeidsforholdet når man tar ut ordinær ferie, eller har turnusordninger. Dere er borte så lenge at dere er utenfor folketrygdlovens bestemmelser. Det er derfor slik at dersom dere blir syke, på reisen eller når dere kommer tilbake, vil dere ikke ha rett til sykepenger. For å få rett til sykepenger igjen må dere først jobbe i fire uker. Vær også oppmerksom på at lengre reiser også krever utvidet reiseforsikring. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet før dere reiser.

Guro

Share Button