Fake news

Det blir nærmest daglig rapportert om falske nyheter, eller alternative fakta. Mye knyttes til den amerikanske presidenten som har et noe anstrengt forhold til pressen. Problemet kan se ut til å være at mange ikke klarer å skille falske nyheter fra nyheter vi ikke liker, eller slurvete journalistikk.

Først: Falske nyheter er slik medieforsker ved Universitetet i Bergen, Helle Sjøvaag, forklarer, en nyhetshendelse som ikke har skjedd, der målet er å forlede eller lure mottakeren. Falske nyheter er derfor ikke faktafeil, slurv eller meningsytringer vi ikke liker. Det betyr ikke at faktafeil og slurv fra journalister ikke er alvorlig, men det er noe helt annet enn falske nyheter.

Den siste tiden har sentrale politikere som justisminister Per-Willy Amundsen og statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen beskyldt norske medier for å publisere falske nyheter. Det kan hende det er mulig å score noen politiske poeng ved å fremme slike påstander, men det store problemet er at det rent faktisk er feil og er med på å villede en stor del av befolkningen.

Hva er så journalistikk? Her finnes det mange forklaringer, men noe av det grunnleggende er antallet kilder og kildebredde, i tillegg til å la alle sider av en sak bli belyst. Det å la flere komme til orde og ikke bare la én person uttale seg er lett å forstå viktigheten av. Litt vanskeligere kan det være når vi snakker om «kildebredde», men her bør både den som er direkte berørt være representert, eksperten, eller den som faglig kan mye om temaet, og den som bestemmer eller er ansvarlig. Utover dette kan både dokumenter, aktuell litteratur og ulike databaser være aktuelle kilder. For å forsikre seg om at alle sider blir belyst, må det både være stemmer og motstemmer i en sak. Det betyr som oftest at det i en sak vil være personer som uttaler seg i tråd med det du er enig i, og ikke minst viktig er uttalelsene og argumentene fra dem du ikke er enig med, som også bør uttale seg i den samme saken.

Oppfordringen til deg som leser er å være kritisk til alt som publiseres, også i norske medier. Det er sunt å være uenig, og det er bra om du reflekterer over det som blir presentert i ulike medier. Samtidig er det slik at norske medier, styrt av en redaktør, må være etterrettelige. Synder de, har de plikt på seg til å la motparten komme til orde, og de vil bli dømt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) dersom de bryter god presseskikk.

Untitled-3

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Bergsland
Ansvarlig redaktør

Share Button