1

En mediebransje i endring

Parats underorganisasjon, Parat Media, organiserer ansatte i mediebransjen – en bransje som er i stor endring. May Thingelstad og Janne Bjerkås Haraldsen er tillitsvalgte i Norges fjerde største mediekonsern.

Av: Vetle Daler

Mediebransjen endres raskt, papirutgavene av aviser og blader synker i opplag, og stadig mer av innhold og annonsering foregår digitalt. Dette får konsekvenser for Parat-medlemmer organisert i underorganisasjonen Parat Media.

Kulturer smeltes sammen
May Thingelstad og Janne Bjerkås Haraldsen jobber i Aller Media, som er et konglomerat av publikasjoner og tjenester, både på papir og nett. Også i Aller har det skjedd store endringer de siste årene.

2

I 2008 fusjonerte AFJ (Allers familiejournal) og Se og Hør-forlaget, og ble til Aller Media. I 2013 kjøpte Aller Media den gamle kultur-, debatt- og tabloidavisen Dagbladet. Resultatet ble et stort konsern med tilbud innen alt fra lettere underholdning til politikk og kultur.

Sammenslåingen betyr også at to ulike bedriftskulturer skal smeltes sammen til én.
– Vi skal forene to kulturer og samtidig samle oss mot et marked i endring. Sterke ytre krefter påvirker oss veldig, men skaper også nye muligheter i et stort konsern, sier May Thingelstad.

Hun har sin bakgrunn fra salgsavdelingen i Dagbladet. Janne Bjerkås Haraldsen har 22 års fartstid i administrasjonen i Se og Hør og Aller.

Klubber smeltes sammen
Parat har totalt rundt 40 medlemmer i Aller, hvorav rundt halvparten kommer fra tidligere Dagbladet.

Ifølge de to Parat-tillitsvalgte, som kom fra hver sin leir, har fusjonen gått greit. Klubbsamarbeidet fungerer godt, blant annet gjennom to runder med felles lønnsforhandlinger.
– Vi sitter ikke på hver vår tue, men samarbeider godt, forteller de.

Nå skal de to klubbene formelt bli én.
– Det er sterke bedriftskulturer i både Dagbladet og Aller, sier Thingelstad.

Hun er opptatt av å bevare egenarten – at merkevarene fortsatt står sterkt, samtidig som man blir en del av et større fellesskap.
– Jeg tror det er mulig å bevare kjærligheten til enkeltprodukter samtidig som man tenker på tvers av produkter og kanaler. Jeg kommer nok til å fortsette å ha hjertet i Dagbladet, sier Thingelstad.

Jeg tror det er mulig å bevare kjærligheten til enkeltprodukter samtidig som man tenker på tvers av produkter og kanaler.

Tillitsvalgt May Thingelstad

Mer og mer digitale
Aller Media satser mye på digitalt innhold og digitale tjenester i tillegg til avis og blader. De to tillitsvalgte er enige om at det gjelder å henge med når endringene skjer så fort som de gjør nå.
– Man må være på, ellers blir man fort akterutseilt. Vi må henge med i svingene, sier Haraldsen.

May Thingelstad er enig.
– Man må gripe de mulighetene som ligger der. Det nytter ikke å sove i timen.

Hun mener utviklingen med et fragmentert mediemarked, og en ny konkurransesituasjon, er både utfordrende og spennende.

Nye produkter
Aller Media satser også på en rekke andre områder, som event og leserreiser, og har også eierandeler i innholdsmarkesføringsbyrået Redink og slankeselskapet Grete Roede.
– Vi har mange bein å stå på. Aller Media er som et tusenbein, sier Janne Bjerkås Haraldsen.

Vi har mange bein å stå på. Aller Media er som et tusenbein.

Tillitsvalgt Janne Bjerkås Haraldsen

Smertefullt
Aller Media har siden sammenslåingen med Dagbladet også hatt nedbemanningsrunder. Nedbemanning er alltid smertefullt, selv om man løser det med frivillige sluttpakker.

Thingelstad sier de tillitsvalgte har hatt god dialog med ledelsen underveis.
– Vi i Parat Media har alltid lagt vekt på at vi må ha et godt internt arbeidsmarked – at folk skal ha muligheten til å flytte seg innen konsernet. Det er viktig at folk har muligheten til å komme seg videre inn på vekstområdene våre, sier hun.

Bistand fra Parat
De to tillitsvalgte er fornøyd med bistanden de har fått fra Parat Media, i tillegg til Parats advokater og rådgivere i nedbemanningsprosesser og i andre saker.
– Det har fungert utrolig bra. Parat Medialeder Liz Ovesen og Parats advokater er utrolig «på», sier May Thingelstad.

5

Hun sier at det som tillitsvalgt har vært veldig interessant og givende å kunne bidra som coach og rådgiver overfor medlemmene.
– Det gir en god følelse å kunne hjelpe folk.

Aller Media

6

Det fjerde største medieselskapet i Norge med en omsetning på ca. 1,8 milliarder kroner. Multimedialt mediekonsern som omfatter kjente nasjonale merkevarer som blant annet Dagbladet, Se og Hør, KK og SOL.

3

I tillegg til medievirksomhet eier Aller Media en rekke selskaper innenfor Marketing Services, samlet i Ahead Group. Aller Media har også eierandeler i nyttetjenesten Grete Roede AS.

Selskapet beskriver seg selv som teknologifokusert, og de eier flere selskaper innenfor innholdsproduksjon i ulike kanaler, konseptutvikling, kommunikasjon, content marketing, sisteleddsmarkedsføring, tjenestedesign, CRM, søkemotorer og sosiale medier samt nyttetjenester.

Rundt 600 ansatte i Norge. Eies av Aller Holding A/S og har søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland.

Parat Media
Bransje- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i mediebransjen som jobber med salg/marked, IT, administrasjon, utvikling, medieanalyse, distribusjon, produksjon samt redaksjonelt arbeid innen forlag. Parat Media ledes av Liz Ovesen.

Share Button