Parat_5_13_hirev18

Bil- og eiendomskjøp

Far 1. januar 2014 blir det billigere å importere bruktbil. Reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy endres.

Dokumentasjon av budrunder må fra 1. januar 2014 være skriftlige og eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling skal bare formidle bud, avslag og aksepter som er gitt skriftlig. Den videre kommunikasjonen mellom megler, selger, budgivere og andre interessenter, skal også skje skriftlig. Alle former for elektroniske meldinger som kan lagres på betryggende måte oppfyller kravet til skriftlighet, herunder SMS og e-post. Forskning og forsinkelsesrenter

Det er vedtatt å øke beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling fra 5,5 til 8 millioner kroner og å øke beløpsgrensen for innkjøpt forskning og utvikling fra 11 til 22 millioner kroner. I tillegg økes den maksimale timelønnssatsen for egne ansatte fra 530 kroner til 600 kroner.

Endringer i forskrift om forsinkelsesrenter sier at rentesatsen skal være 9,50 prosent i året og Finansdepartementet har fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til 320 kroner. Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet har fastsatt, men det er ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente når skyldneren er forbruker. Vær oppmerksom på at inkassobyråer ikke er omfattet av den samme loven.

Share Button