19

Arbeid og psykisk helse

Psykiske plager koster mye. For mye. Angst og depresjon er de viktigste årsakene til arbeidsfravær i Norge. Sykefravær og trygdeutgifter utgjør en del av kostnadene, men den største kostnaden bærer arbeidslivet i form av tapt produktivitet. Forfatteren mener arbeidslivet må forebygge, tilrettelegge og om nødvendig yte hjelp.

Forlag: Gyldendal Akademisk

Share Button