Parat_20171121-102

1 av 10 arbeidstakere fanget i fattigdom

«Ei lønn å leve av» er et kjent slagord. For mange europeere er dette fremdeles noe å strebe etter. En fersk rapport fra EUs utredningsbyrå Eurofound roper varsko.

Gruppen som ikke får tilstrekkelig inntekt gjennom sin jobbing kalles «arbeidende fattige », og stadig flere yrkesaktive i EU opplever at de synker ned i fattigdom. Rapporten viser at dette er et betydelig problem som må tas tak i av myndigheter og partene i arbeidslivet. Kilde: arbeidslivet.no

Share Button