5

Verdensledende på sikkerhet

De ansatte i verdens største klassifikasjonsselskap har ansvar for sikkerhet på sjø og land. Etter at Det Norske Veritas slo seg sammen med tyske Germanischer Lloyd er DNV GL nå verdens største innen klassifisering av skip og oljeinstallasjoner.

Av: Vetle Daler

Parats underorganisasjon VEFF organiserer mer enn 1000 av de ansatte i DNV GL – ansatte som både sitter på kontor og er ute «i felten».

Fantastisk arbeidsplass
Leder av avdelingen for «fleet management » innen offshore-klasse, Eirik Edland Pedersen, holder til i Veritas-senteret på Høvik utenfor Oslo.
– DNV GL er en fantastisk arbeidsplass. Vi er et stort internasjonalt selskap med gode muligheter til å flytte seg rundt og prøve andre ting, sier Pedersen til Parat-bladet. Han sier det ikke føles som om han har vært der i 14 år.
– Lojaliteten til selskapet sitter dypt i de fleste. Det vi gjør har betydning langt utover bare å generere penger, det handler på mange måter om å gjøre en forskjell. Vi er en kunnskapstung bedrift, og det må vi være. Produktet vårt er kunnskap. Vi selger kunnskap og tillit, ikke fysiske varer, sier Pedersen.

Internasjonale krav
Kravene til sikkerheten på skip og maritime installasjoner, som alle er forpliktet til å oppfylle, settes av FN-organet International Maritime Organization (IMO). I tillegg kommer nasjonale og regionale krav. De fleste skip og installasjoner er pålagt å ha «klasse», som utføres av et klasseselskap. Eieren står fritt til å velge hvilket selskap de skal benytte.
– Det er morsomt at DNV GL, med 150 års historie, nå er markedsleder globalt. Vi er til stede over hele verden, og jeg har selv vært stasjonert i utlandet i perioder. Det er interessant å se hvordan den norske modellen med flat struktur og lite hierarki blir verdsatt rundt omkring, sier Pedersen.

Han sier imidlertid at også DNV GL har merket nedturen i oljebransjen.
– Vi har vært gjennom noen runder med personaljusteringer for å tilpasse oss den nye hverdagen. Bygging av skip og rigger har stupt, og mange av riggene ligger i opplag. Vi er imidlertid optimister og tror at vi skal opp igjen, sier Pedersen.
1
Varm rigg
Ved Coast Center Base i Ågotnes på Sotra utenfor Bergen ligger flere rigger i opplag. Noen venter på nye oppdrag, andre har kanskje ankret opp for godt.

Her ligger boreriggen COSL Pioneer, en av riggene DNV GL har klasse-ansvaret for. Riggen har ligget i opplag siden høsten 2014. Eirik Edland Pedersens kollega, DNV GLs direktør for offshoreklasse Ernst A. Meyer, er om bord, i tillegg til direktør i COSL-selskapet Lage Nordby, som eier og driver riggen.

Nordby sier riggen holdes «varm» slik at den er klar til nye oppdrag på kort varsel.
– Det er til enhver tid seks ansatte her som holder systemene i gang og gjør vedlikehold, i tillegg til et ambulerende vedlikeholds-crew. Når riggen er i drift kan det være opptil 120 arbeidere om bord, sier han.

COSL har for tiden en tilsvarende rigg i drift, COSL Promoter på Trollfeltet i Nordsjøen, som er på oppdrag for Statoil. Resten av riggene ligger i opplag.
– Riggene i opplag skal være klare for operasjon. Alle forbedringer som utføres i driften på COSL Promoter utføres derfor også på riggene i opplag, sier Nordby.

Sikkerhet og tillit
Når DNV GL sertifiserer en rigg som dette, er det sikkerheten om bord som er viktigst. Klasseselskapet er med i hele prosessen, fra design til bygging og drift.
– Vi undersøker hele riggen, men konsentrerer oss mest om det som har potensial for store hendelser. Det vil for eksempel si situasjoner der det oppstår brann eller at det må foretas evakuering. Sikring av rømningsveier er blant det vi undersøker grundig, sier Meyer.

Nordby og Meyer er skjønt enige om at samarbeidet mellom riggselskapet og DNV GL er godt.
– Vi har et forhold der vi er helt åpne med hverandre. Det er viktig at DNV GL er strenge, men samtidig lyttende. Vi har et fantastisk samarbeid, og de fungerer også som en viktig rådgiver for oss, sier Nordby.

Meyer sier det handler om å skape tillit.
– Derfor må vi ikke bli for firkantet og rigide, slik at kundene begynner å skjule ting for oss. Men vi må heller ikke fire på kravene, sier han.

DNV GL-direktøren sier at rigger som er i drift har ett fast tilsyn i året, i tillegg til ad hoc-tilkallinger hvis noe oppstår.
– Hvert femte år gjennomføres «hovedklasse» med mer grundig kontroll, sier Meyer.

Gode sikkerhetsrutiner
Med det trykket det er på effektivitet må sikkerheten ifølge Nordby også være på plass.
– Gode sikkerhetsrutiner gjør at vi jobber bedre og at operasjonene våre blir mer forutsigbare, sier Nordby.

Han sier tilnærmingen til sikkerhet har endret seg i positiv retning de siste årene.
– Til tross for at arbeidsklimaet har endret seg som følge av tøffere konkurranse og større press på de ansatte. Sannsynligheten for å skade seg på rigg er liten, men konsekvensen av en skade kan bli stor, sier Nordby.

Totalt finnes det om lag 1 000 flytende produksjonsenheter for olje og gass i verden, og DNV GL har klasse-ansvaret for 350 av dem. Ernst A. Meyer har det overordnede ansvaret.
6
Ved hjelp av verktøy på pc og telefon har Meyer til enhver tid full oversikt over hvilke pålegg DNV GL har gitt de ulike installasjonene.
– Hvis de ikke etterfølger våre pålegg, kan vi i ytterste konsekvens suspendere en rigg. Dette skjer meget sjelden med våre kunder som jevnt over holder en høy standard. Suspensjon av klasse er også svært beklemt med store økonomiske konsekvenser for operatøren, sier Meyer.

Han sier det er store forskjeller på sikkerhetskultur forskjellige steder i verden.
– Det finnes nok kunder som ikke tar sikkerheten alvorlig og ønsker lett behandling av sitt klasseselskap. Med slike kunder kan vi ikke oppnå det partnerskapet vi ønsker oss. Vi er til for å gjøre riggselskapene gode, sier Meyer.

Share Button