17

Valgets kval

Om å velge ikke å velge

Forfatteren belyser utfordringene fremtidens datadrevne beslutningsregime gir og redegjør for hvordan personifiserte standardvalg må brukes til å styrke, snarere enn å redusere, vår frihet og velferd. Frie valg står helt sentralt i demokratiet, men valg kan imidlertid også innebære en belastning. Siden våre kognitive evner er begrensede, koster det litt å utføre de undersøkelsene og overveielsene som er nødvendige for å gjøre gode valg. Gjennom å bruke standardvalgløsninger, sparer vi oss selv for å gjøre aktive valg.

Forlag: Cappelen Damm

Share Button