Tariff

Untitled-10

Sentrale oppgjør i havn

De sentrale forhandlingene er i havn i årets mellomoppgjør. Det innebærer at partene normalt kun forhandler om kroner og øre, ...
Read More
Untitled-20

Klart for mellomoppgjør

Man skiller mellom mellomoppgjør og hovedoppgjør. Hvert andre år er det hovedoppgjør, hvor både lønn og tariffavtalene forhandles. Året imellom ...
Read More
parat-2016-4

Staten dømt for usaklig omplassering

Ingebjørg Pedersen (49) jobbet som sikkerhetsvakt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fra 2008, men ble i 2015 usaklig omplassert ...
Read More
parat-2016sep-73

Utfordrende bruk av internett

Et utall tjenester på internett gjør livet enklere for de fleste. Universell utforming av nettsider bidrar til at også de ...
Read More
parat-2016sep-64

Økende ledighet blant eldre

Arbeidsledigheten øker mest blant dem over 60, viser tall fra NAV. Leder for juridisk avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, sier ...
Read More
parat3-48

Status i tariffoppgjøret 2016

Parat er representert både i statlige, kommunale og et utall private oppgjør denne høsten. Med unntak av streiken i Gate ...
Read More

Status for oppgjør i andre sektorer

Spekter YS Spekter og Spekter kom 6. april til enighet om resultatet på A-delen. Resultatet er på linje med frontfaget. De ...
Read More
parat2-16-31

Status i årets lønnsoppgjør

Frontfagsoppgjøret dekker drøyt 30 000 arbeidstakere i konkurranseutsatt industri. Resultatet av oppgjøret legger føringer for hvilken lønnsvekst det norske samfunnet ...
Read More

Tariffpolitikk

Alle krav som fremmes under årets hovedoppgjør, vil være forankret i Parats tariffpolitiske plattform som inngår i arbeidslivs- og samfunnspolitiske ...
Read More