Katrine

Sykemelding og ferie

Jeg er sykemeldt 50 prosent og planlegger å ta ferie i juli. Hvordan fungerer 50 prosent sykemelding i kombinasjon med ferie?

Marianne

Svar:
Når det gjelder ferie ved sykdom, er det to sider som kan være greit å kjenne til:

1. Beregning av feriedager. Når man jobber 50 prosent og tar ferie, vil både de dagene hvor du er sykemeldt og dine arbeidsdager gå til fradrag fra feriedagsregnskapet. Dette er fordi man ved ferie ikke er «sykemeldt», men på ferie.

2. Lønn kontra sykepenger. Jeg legger til grunn at du har full rett på feriepenger fra arbeidsgiver fra i fjor. Du skal ved ferie gi beskjed til NAV, slik at utbetalingen deres opphører i ferien. Arbeidsgiver står for full utbetaling av feriepenger.

Katrine

Share Button