2

Stortinget vil evaluere foreldrepermisjonen

Stortinget ber regjeringen undersøke om dagens ordning for foreldrepermisjon fremmer likestilling og sikrer likestilt foreldreskap. Venstre-leder Trine Skei Grande viser til en rapport om pappaperm fra Institutt for samfunnsforskning. Der kommer det fram at hovedgrunnene til at fedre ikke tar ut (full) fedrekvote, er opplevd risiko når det gjelder tilknytning til jobb, inntekt og karriere. En annen årsak er manglende informasjon fra NAV og komplisert søknadsprosess. @NTB

Share Button