parat2-16-52

Stafo Landbruk inn i Parat

I mars i år ble Stafo Landbruk en del av Parat i forskningsinstituttet NIBIO. Tidligere hovedtillitsvalgt i Stafo Robert Nybråten sier de først skrev en intensjonsavtale med Delta, men fant Parat mer interessant.

Av: Vetle Daler

Den nye medlemsgruppa «Parat NIBIO og Kimen» ble etablert på Gardermoen i mars og består av medlemmer fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Kimen Såvarelaboratoriet. Anja Pangård Ahlstrøm er valgt som hovedtillitsvalgt og styreleder for den nye gruppa, med Robert Nybråten som nestleder.

Bredt spekter av medlemsgrupper
Stafo Landbruk var tidligere en del av YS-forbundet Stafo (Statstjenestemannsforbundet), der flere medlemsgrupper nå har funnet nye moderorganisasjoner.

Ahlstrøm sier at samarbeidet mellom de to gruppene fungerer veldig bra.
– Etter at Stafo Landbruk bestemte seg for å komme til oss i Parat, har vi smeltet sammen ganske kjapt. Det er hyggelig at Stafo Landbruk valgte Parat, sier hun.

Den nye medlemsgruppen består av en rekke ulike yrkesgrupper i NIBIO, alt fra administrerende direktør til ingeniører og kantinepersonell.

NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. I tillegg kommer Kimen, som er et kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser.

Flere av virksomhetene er samlet på Ås i Akershus, men med avdelinger over hele landet.
Ahlstrøm sier det er mange utfordringer som må løses i tiden framover.
– Fusjonsprosessen har tatt mye tid for oss tillitsvalgte Nå jobber jeg i en sammensatt gruppe bestående av ledelse og tillitsvalgte som skal avdekke avdekke eventuelle lønnsforskjeller i de tre opprinnelige instituttene. Gruppen jobber også med lønnspolitikk, kravskjema og forhandling, sier Ahlstrøm.

Økt størrelse gir mer makt
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud ønsker den nye medlemsgruppa velkommen i organisasjonen.
– All honnør til medlemmene i Parat NIBIO og Stafo Landbruk som nå har slått seg sammen til en medlemsgruppe i Parat, sier han.

Skjæggerud mener det er viktig at små grupper slår seg sammen for å bli større og sterkere.
– Disse går i front for endringer jeg håper det vil skje mer av i norsk fagbevegelse i tiden som kommer. Det er nødvendig å samle forhandlingskraft i større grupper slik arbeidslivet utvikler seg. Norsk fagbevegelse er altfor fragmentert og er organisert på en måte som gir spillerom for krefter som har andre interesser enn oss på arbeidstakersiden, sier Parat-lederen.

Alle bidrag som trekker i retning av større grupper, er ifølge Skjæggerud velkomne i Parat.
– Parat ønsker å bli større, og det at denne Stafo-gruppen har valgt oss, er et bevis på at vi er en attraktiv arbeidstakerorganisasjon. Jeg ønsker medlemmer og tillitsvalgte i den nye medlemsgruppen lykke til videre og er helt sikker på at de vil bli tilfredse som medlemmer i en kraftfull organisasjon som Parat, sier han.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.
• Opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.
• Eies av Landbruks- og matdepartementet.
• Hovedkontor på Ås i Akershus. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

parat2-16-53

Kimen Såvarelaboratoriet
Norsk kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser og nasjonalt referanselaboratorium på såvareanalyser.
• Etablert 1. juli 2004. Tidligere ble oppgavene ivaretatt av Frøkontrollen som var en del av Landbrukstilsynet, senere Mattilsynet.
• Aksjeselskap eid av staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 prosent), Felleskjøpet Agri (34 prosent) og Strand Unikorn (15 prosent).
Virksomheten er etablert på Ås i Akershus.

Share Button