Småstoff

image1

Kutt i dagpenger

Kuttene regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil føre til at 3 500 personer ikke lenger har krav på dagpenger. Ifølge regjeringens beregninger ...
Read More
Parat_20171121-53

Fire av ti er bekymret for å miste jobben

Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben, viser funn i Arbeidslivsbarometeret, ...
Read More
Parat_20171121-51

Statlige millionlønninger

Snittlederlønningen i de 39 heleide statlige selskapene og foretakene eid av departementene er 2,55 millioner kroner, ifølge Bergensavisen. Avisen har ...
Read More
Parat_20171121-52

Utgiftene til folketrygden øker

Til tross for kutt i dagpengeordningen øker utgiftene til folketrygden med over 9 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018. Totalt ...
Read More
Parat_20171121-49

Færre får jobb i politiet

Bare 40 av 647 uteksaminerte elever fra Politihøgskolen i Oslo i sommer har fått fast jobb i politiet innen utgangen ...
Read More
Parat_20171121-46

Ny pilotskole i Arendal

Bemanningsbyrået OSM Aviation starter egen flyskole i Arendal og vil utdanne hundre piloter årlig. Målet er å hindre pilotmangel. Før ...
Read More
Parat_20171121-41

Flere jobber med kommunikasjon i norske kommuner

Antall kommunikasjonsarbeidere i de største norske kommunene i Norge økte fra 144,3 årsverk i 2014 til 199,3 i 2017, ifølge ...
Read More
Parat_20171121-43

En av tre vil jobbe lenger

Stadig flere ønsker å jobbe til de er minst 70 år. Samtidig mener halvparten av de yrkesaktive at arbeidstakere over ...
Read More
Parat_20171121-40

Minstelønn for hotell og restaurantarbeidere

Fra årsskiftet skal alle ansatte i overnattings-, serverings- og cateringbedrifter ha minstelønn, har Tariffnemnda bestemt. Tariffnemnda har vedtatt delvis allmenngjøring ...
Read More