andreas

Sluttpakke under sykdom

Jeg har vært sykmeldt i snart et halvt år og mottar sykepenger. Det vil fortsatt ta noen måneder før jeg kan prøve meg i jobb. Min arbeidsgiver er i en omstillingsprosess og har nå tilbudt meg en sluttpakke. Vil sluttpakken ha noe å si for sykepengene?

Sander

Svar:
Et vilkår for sykepenger er at du har tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom. Som utgangspunkt har du ikke tapt arbeidsinntekt hvis du uansett vil motta penger fra arbeidsgiver, og du vil derfor ikke oppfylle vilkåret for sykepenger. Men hvis det er klart avtalt at sluttvederlag vil bli utbetalt uavhengig av om du får annen inntekt eller ny jobb i løpet av etterlønnsperioden, vil du likevel kunne motta både sykepenger fra NAV og etterlønn samtidig. En av våre advokater vil ta kontakt for å gå gjennom forslaget til sluttavtale med deg.

Andreas

Share Button