Parat_20171121-55

Permittering, nedbemanning og sluttpakker

Dette er en håndbok i omstillinger og endringsoppsigelser. Forfatteren går igjennom permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Det gis råd for hvordan prosessen skal gjennomføres og med forslag til hvordan tillitsvalgte og verneombud kan bringes inn. Et eget kapittel som beskriver når endringsoppsigelser er anvendelig, gir informasjon om dette mangelfullt behandlede emnet. Forlag: Cappelen Damm

Share Button