Untitled-1

Parats kurs for tillitsvalgte

Parat har valgt å satse på fordypningskurs og høgskolekurs i tillegg til de tre Trinn-kursene som tilbys alle tillitsvalgte. Opplæringsansvarlig i Parat, Tove Løhne, sier kurstilbudene gir stort faglig utbytte, men hun må foreta harde prioriteringer for å få fl est mulig på kurs.
Av: Trygve Bergsland

Parat har siden 2005 utdannet svært mange tillitsvalgte som har gjennomført fordypningskurs og høgskolekurs. Fordypningskursene tar for seg presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling, forhandlingsteknikk, grunnleggende konfl ikthåndtering og retorikk-kurs. Høgskolekursene består blant annet av arbeidsrett, prosjektledelse og personalledelse, og gir tillitsvalgte 10 til 15 studiepoeng for hvert kurs som gjennomføres.

Ønsker å gi mange tilbud om kurs

Målet til Parat er ifølge Løhne å skolere de tillitsvalgte best mulig, men man må samtidig spare inn på andre områder.                                                                                                                                  – Flere tillitsvalgte med god utdanning gir oss styrke og resultater i forhandlinger med arbeidsgiver. For å få fl est mulig på kurs velger vi å spare inn på overnattinger i forkant og eventuelt etterkant av kursene, og deltagerne må bruke kollektiv transport istedenfor egen bil, sier hun.

Løhne sier at et todagerskurs koster omtrent 6000 kroner og et tredagerskurs 8000 kroner, mens høgskolekursene koster 17 000 kroner.                                                                                          – Med det høye antallet kursdeltagere vi har gjennom et år vil ekstra overnattinger føre til at langt færre får gjennomført kurs sammenlignet med i dag. Denne type prioritering tror jeg vil gi oss best resultat over tid, sier hun.

Parat_2_14_hiresv1

Arvidas Dragonas (42), tillitsvalgt i Gate Gourmet. Han går nå kurset i prosjektledelse og har tatt fl ere høgskolekurs tidligere som til sammen har gitt 35 studiepoeng.                                        – Jeg vil fortsette med studier i arbeidsrett og coaching. Disse kursene gir meg viktig kunnskap for å gjøre en bedre jobb i dialog med ledelsen i bedriften jeg jobber i, sier Dragonas.

 

Parat_2_14_hiresv2

Tina Marie Kamnes (23), tillitsvalgt i Artisti logistikk i Grimstad. Hun har vært tillitsvalgt i to år og har fagbrev i kontorfag. Målet er å samle 60 studiepoeng, og hun bruker allerede mye av det hun lærer i jobben.                                                                                                                                         – Kursene gir meg selvtillit både på jobb og privat, og jeg opplever denne utdannelsen som veldig nyttig, sier Kamnes.

Parat_2_14_hiresv3

Edith Kristine Fjeld (35), tillitsvalgt i Securitas på Rygge. Hun har alle tre Trinnkursene for tillitsvalgte i Parat og har en bachelor i skogbruk fra Høgskolen i Gjøvik.                                             – Jeg har tatt høgskolekursene i økonomi, konfl ikthåndtering og prosjektledelse. Kursene bidrar til å forstå ledelsens argumenter bedre, noe som er viktig for å komme frem til et godt resultat i forhandlingene, sier Fjeld.

Parat_2_14_hiresv4

Morten Mørch (43), hovedtillitsvalgt ved NTNU i Trondheim. Han har en cand.mag og sitter i YS-råd for utdanning. Mørch har tidligere gjennomført tre høgskolekurs gjennom tilbudet fra Parat.                                                                                                                                                                – I tillegg til det jeg holder på med nå, skal jeg senere ta arbeidsrett. Jeg mener alle disse kursene er relevante og gode kurs for oss tillitsvalgte. Når vi møtes dannes det også nyttige nettverk med andre tillitsvalgte, og sammenlignet med mange andre mener jeg Parat ligger i forkant gjennom å tilby oss disse høgskolekursene, sier Mørch.

Share Button