parat3-35

Nye forenklinger i EØS-avtalen

EØS-komiteen har i april vedtatt regler som gjør det billigere å bruke mobiltelefon og data i Europa, og nye regler om offentlige anskaffelser og forflytning av kjæledyr over landegrenser.

Fra 15. juli 2017 skal det ikke koste mer å ringe eller motta samtaler, sende SMS eller bruke datatjenester på reise i EØS-området enn det koster å benytte tilsvarende tjenester nasjonalt.

Fra 1. juni innføres også nye regler for kjæledyr. Ved reise eller handel mellom EØS-stater skal dyrene være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha pass. Det blir krav om at dyrene skal ha en ny type pass, men har de pass av den gamle typen, vil disse fortsatt være gyldige.

Share Button