Parat_20171121-40

Minstelønn for hotell og restaurantarbeidere

Fra årsskiftet skal alle ansatte i overnattings-, serverings- og cateringbedrifter ha minstelønn, har Tariffnemnda bestemt. Tariffnemnda har vedtatt delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering fra nyttår.

Vedtaket innebærer at ansatte over 20 år skal ha minst 157,18 kroner i timen, mens 18-åringer skal lønnes med minst 125,94 kroner. @NTB

Share Button