43

Milliarder i bidrag fra pensjonistene

Ifølge Liv Aasen Mjelde, som er medlem av det sentrale pensjonistutvalget i Parat, bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft verdt 25 milliarder i fjor. Tallene har hun hentet fra en rapport som Ny Analyse har utarbeidet for Statens seniorråd.

Tidsbruken knyttet til formelt frivillig arbeid anslås til om lag 13 800 årsverk og uformelt frivillig arbeid til 32 000 årsverk i 2016.
– Vitalitet er det nye kodeordet blant godt voksne. Sammen med aktivitet og ikke minst ungdommelighet bidrar vi i samfunnet, sier Aasen Mjelde.

Vel 50 prosent av landets pensjonister driver med frivillig arbeid i form av møter og oppgaver knyttet til organisasjoner, politiske partier, velforeninger, borettslag, menigheter og liknende, viser den store pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup utførte for Statens seniorråd og som verdianalysen baserer seg på.

Sammen med de andre kontaktpersonene i Parat Pensjonist deltok Mjelde på den årlige samlingen i Vilnius for kontaktpersonene. Det er ønskelig å nå ut til flere, og kontaktpersonene oppfordrer alle pensjonistmedlemmene til å gå inn og rette opp manglende e-postadresser på «Min side» på www.parat.com.

Share Button